การพับฐานสี่เหลี่ยม (Origami Preliminary Base)

การพับฐานสี่เหลี่ยม (Origami Preliminary Base)

การพับฐานสี่เหลี่ยมเป็นการพับแบบพืื้นฐาน ที่น่าจะเรียกว่าเป็นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดของการพับโอริงามิ รูปแบบการพับจะเป็นฐานของการขึ้นฐานนกด้วย แล้วนอกจากนั้นก็ยังใช้กับการพับแบบอื่นๆอีกหลายอย่าง ขั้นตอนลองดูตามข้าวล่างครับ

คลิ้กที่รูปหรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือรูปเพื่อดูรายละเอียดและคำอธิบาย สำหรับการดูรูปวิธีพับให้ดูจากซ้ายไปขวาแล้วเลื่อนลงไปที่ละแถว

  1. การพับจะเริ่มจากการสร้างรอยพับตามรูป โดยพับงอลงในแนวขนาน และงอตั้งขึ้นในแนวทะแยง

  2. จากนั้นพลิกกระดาษในด้านที่ไม่มีลาย แล้วจีบปลายสามด้านลงมาที่ปลายล่างตามรูป

  3. จับปลายทั้งสามด้านลงมา

  4. จากนั้นรีดให้เรียบ เสร็จขั้นตอนการทำฐานสี่เหลี่ยม