การพับฐานปลา (Origami Fish Base)

การพับฐานปลา (Origami Fish Base)

การพับฐานปลาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ค่อนข้างบ่อย ซึ่งก็ตามที่ชื่อบอกไว้ การพับฐานชนิดนี้ดั้งเดิมมักจะใช้กับการพับเป็นสัตว์พวกปลาต่างๆ แต่เดี่ยวนี้ก็นำมาใช้กับการพับรูปอื่นๆอีกหลายอย่าง จะมีส่วนที่อาจจะดูจากรูปยากอยู่นิดนึงตอนที่ดึงกระดาษออก อันนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ลองดูในวีดีโอได้ครับ


คลิ้กที่รูปหรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือรูปเพื่อดูรายละเอียดและคำอธิบาย สำหรับการดูรูปวิธีพับให้ดูจากซ้ายไปขวาแล้วเลื่อนลงไปที่ละแถว

  1. เริ่มจากการพับครึ่งกระดาษในแนวทะแยง จากนั้นใช้แนวพับกึ่งกลาง พับขอบซ้ายล่าง และขวาล่าง เข้ามาจรดกันตรงกลาง

  2. เมื่อพับเสร็จจะได้ดังรูป ให้พลิกกระดาษ

  3. จากนั้นพับจุด A ไปที่จุด B

  4. พลิกกระดาษ

  5. เปิดกระดาษออก จับให้มุมที่จุด A ทั้งสองฟาก ไปอยู่ที่กึ่งกลาง (จุด B)

  6. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ดังรูป