วิธีการตัดกระดาษให้เป็นห้าเหลี่ยมจากกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส (How to create pentagon)

การตัดกระดาษให้เป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่าสำหรับการนำไปใช้ในการพับโอริกามิสามารถทำได้ง่ายๆจากสี่เหลี่ยมจตุรัสครับ วิธีการให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง โดยเราจะใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส พับตามขั้นตอนในรูป จากนั้นจะมีการใช้กรรไกรตัดเพื่อให้กระดาษกลายเป็นทรงห้าเหลี่ยม ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็เขียนถามมาได้ครับ

คลิ้กที่รูปหรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือรูปเพื่อดูรายละเอียดและคำอธิบาย ดูจากซ้ายไปขวาแล้วเลื่อนลงไปที่ละแถว