ดาวน์โหลดโมเดล (PDF แบบพิมพ์สองด้าน) - Download Template (PDF Duplex) สำหรับใช้ประกอบวิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตา คุกกี้สาวผู้ร่าเริง จากเกมส์คุกกี้รัน (LINE Cookie Run – Bright Cookie Papercraft Model - 陽気なクッキーちゃん)</h2>

ดาวน์โหลดโมเดล (PDF แบบพิมพ์สองด้าน) - Download Template (PDF Duplex) สำหรับใช้ประกอบวิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตา คุกกี้สาวผู้ร่าเริง จากเกมส์คุกกี้รัน (LINE Cookie Run – Bright Cookie Papercraft Model - 陽気なクッキーちゃん)

ย้อนกลับไปดู → วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตา คุกกี้สาวผู้ร่าเริง จากเกมส์คุกกี้รัน (LINE Cookie Run – Bright Cookie Papercraft Model)