ดาวน์โหลดแบบสำหรับทำหรีดห้อยหน้าประตูสำหรับวันคริสต์มาส (Download template)

ดาวน์โหลดแบบสำหรับทำหรีดห้อยหน้าประตูสำหรับวันคริสต์มาส (Download template)

ย้อนกลับไปดู → วิธีทำหรีดห้อยหน้าประตูสำหรับวันคริสต์มาส (Christmas wreath origami and papercraft)