ดาวน์โหลดโมเดล (PDF หน้าเดียว) - Download Template (PDF Single) สำหรับใช้ประกอบ<a href=\"https://itunes.apple.com/th/app/crossy-road-endless-arcade/id924373886?mt=8&uo=4&at=11lSEG\" target=\"itunes_store\">วิธีทำของเล่นโมเดลกระดาษไก่จากเกมส์ข้ามถนน</a> (Crossy Road Chicken Papercraft Model - クロッシーロード、鶏、ペーパークラフト、おもちゃ、ホビー)</h2>

ดาวน์โหลดโมเดล (PDF หน้าเดียว) - Download Template (PDF Single) สำหรับใช้ประกอบวิธีทำของเล่นโมเดลกระดาษไก่จากเกมส์ข้ามถนน (Crossy Road Chicken Papercraft Model - クロッシーロード、鶏、ペーパークラフト、おもちゃ、ホビー)

ย้อนกลับไปดู → วิธีทำของเล่นโมเดลกระดาษไก่จากเกมส์ข้ามถนน (Crossy Road Chicken Papercraft Model)