วิธีทำภาพสามมิติรูปลูกหมาปั้ก (“I love my pug” – 3D multi-layered papercut art)i-love-my-pug-3d-multi-layered-papercut-art-thumb 1

วิธีทำภาพสามมิติรูปลูกหมาปั้ก (“I love my pug” – 3D multi-layered papercut art)

วิธีทำของเล่นโมเดลกระดาษไก่จากเกมส์ข้ามถนน (Crossy Road Chicken Papercraft Model) 1

วิธีทำของเล่นโมเดลกระดาษไก่จากเกมส์ข้ามถนน (Crossy Road Chicken Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษรูปกระต่าย (Rabbit Papercraft Model) 0

วิธีทำโมเดลกระดาษรูปกระต่าย (Rabbit Papercraft Model)

โมเดลกระดาษแมวบ้อง 1

วิธีทำโมเดลกระดาษรูปแมว (Cat Papercraft Model)