การพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้ (Origami Kangaroo)

การพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้

Origami Kangaroo

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้ (Origami Kangaroo) - รูปที่ 1

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้ (Origami Kangaroo) - รูปที่ 2
ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้ (Origami Kangaroo) - รูปที่ 3

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Kangaroo )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้ (Origami Kangaroo – カンガルーの折り紙)

การพับกระดาษเป็นรูปจิงโจ้ ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มต้นจากการพับฐานนกอินทรี (Eagle Based Origami) ขึ้นมาก่อน จะได้ดังภาพ

 2. หันด้านที่อยู่ในรูปขึ้นมา จากนั้น พลิกปีก กระดาษ ลงมาด้านล่าง ตามภาพ

 3. เปิดกระดาษด้านล่างออก ดังภาพ ทำทั้งสองข้าง

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว รีดกระดาษลงให้เรียบ

 5. พลิกกระดาษไปอีกด้านหนึ่ง

 6. พลิกปลายแหลมแผ่นบน ขึ้นไปข้างบน

 7. ขั้นต่อไป ให้พับขอบซ้ายและขวาของกระดาษแผ่นบนเข้ามา จรดกันที่ตรงกลาง

 8. ที่ปีกกระดาษแผ่นล่าง พับกระดาษขึ้นไปให้ได้ดังรูป

 9. พับให้จุดที่ชี้ในภาพ จรดกันเป็นปลายแปลม และพอดีกับขอบกระดาษ

 10. เมื่อเสร็จแล้วให้รีดกระดาษลงให้เรียบ

 11. ทำให้เหมือนกัน ทั้งสองข้าง

 12. จากนั้นพลิกปีกกระดาษแผ่นบนลงมา

 13. พลิกกระดาษออก เพื่อเปิดให้เห็นแผ่นด้านล่าง ดังรูป

 14. จากนั้นให้พับแผ่นล่างเข้ามาดังภาพ

 15. ทำทั้งสองข้าง

 16. เมื่อเสร็จแล้ว ให้พับครึ่ง

 17. รีดกระดาษให้เรียบ

 18. ที่ปลายแหลมด้านล่าง พับกระดาษขึ้นมาให้ตั้งฉากกับแกนครึ่งกระดาษ ดังภาพ

 19. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 20. จากนั้นที่ปลายด้านบน ให้พลิกกระดาษที่ซ่อนใน ออกมา

 21. ทำทั้งสองด้าน จะได้ดังภาพ

 22. จากนั้น ใช้จุด ที่ชี้ โดยลูกศร เป็นหลัก พับกระดาษลงมา ดังที่แสดงในภาพ

 23. ทำทั้งสองข้าง

 24. ขั้นตอนต่อไป จับปลายแหลมที่เหลืออยู่พับลงมาตามขอบกระดาษ พลิกไปมาทั้งสองทาง

 25. เสร็จแล้วจะได้รอยพับตามรูป

 26. ใช้รอยพับที่ทำไว้ พลิกกระดาษสอดกลับทางลงไป

 27. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้รีดกระดาษให้เรียบ

 28. พับมุมสามเหลี่ยมด้านบนลงมาดังรูป

 29. เปิดกระดาษออกดังรูป จับมุมที่แสดงในภาพ สอดเข้าไปข้างไต้

 30. สอดกระดาษเข้าไป จากนั้นรีดให้เรียบ

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น