วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นรูปแจกันโบราณ (Flower Vase Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นรูปแจกันโบราณ

Flower Vase Papercraft Model

紙おもちゃ図花瓶を作る方法。

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 1 วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นรูปแจกันโบราณ

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 2 วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นรูปแจกันโบราณ
Sorry:
- Attempt 1: Flickr feed not found
- Please recheck your ID(s).

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

ควรใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 200 grams ขึ้นไป

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ง่าย (Beginner – 簡単に)

วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นรูปแจกันโบราณ (Flower Vase Papercraft Model – 紙おもちゃ図花瓶を作る方法。)

วันนี้เอาโมเดลสำหรับทำแจกันดอกไม้อีกแบบมาให้ดูครับ คราวนี้จะประกอบยากขึ้นนิดหน่อย ทั้งหมดรวมขั้นตอนของการตัดน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง การประกอบไม่ยากมากนัก แต่จะต้องระวังเรื่องที่จะต้องทำเรียงไปที่ละส่วน แล้วก็อย่าติดกาวเป็นวงไว้ก่อน ให้ปล่อยเป็นเส้นๆไว้แล้วค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆ ต้องละเอียดและใจเย็นอยู่เหมือนกัน ตัวโมเดลจะใช้กระดาษสี่แผ่น เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้เป็นโมเดลที่สูงประมาณ 19 เซ็นติเมตรครับ ภาพแสดงวิธีประกอบ ลำดับและขั้นตอนการประกอบ ผมลงไว้ให้ดูข้างล่างคร่าวๆ แนะนำกาวที่ใช้เป็นกาวยางครับ จะทำให้ติดแน่นกว่า แต่เวลาประกอบต้องใจเย็นๆไม่งั้นติดแล้วจะแก้ยาก กระดาษการ์ดที่ใช้ ควรใช้หนาตั้งแต่ 200 grams ขึ้นไป แบบปริ้นต์เป็นไฟล์ PDF แล้วก็ PDO ดาวน์โหลดได้ข้างล่างครับ (สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสีเอง สามารถทำได้โดยการใช้ไฟล์ PDO กับโปรแกรมเปปากุระครับ)

การประกอบโมเดลกระดาษ ขั้นตอนการทำ สามารถทำตามรูปด้านล่าง

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

รูปแสดงขั้นตอนการประกอบโมเดล

Papercraft Model Assembly Instructions

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย

 1. เริ่มต้น พิมพ์ต้นแบบ ออกมาก่อน ตัวอย่างในรูป เป็นการใช้ต้นแบบ Duplex ซึ่งจะพิมพ์สองด้าน โดยรอยตัดและรอยพับ จะอยู่ด้านตรงข้าม กับสีและลาย

 2. ใช้มีด หรือกระะไกร ตัดต้นแบบออกมาให้เรียบร้อย จากนั้นเอาปลายวงเวียน หรือวัตถุแหลมๆ กดไปตามรอยพับ เพื่อให้สามารถพับได้ง่าย และคม

 3. ชิ้นแรก ที่จะทำ คือชิ้นดังรูป จะเป็นบริเวณปากด้านบน ของแจกัน

 4. พับตามรอยที่แสดงในต้นแบบ

 5. ติดกางที่ส่วนสีแดง ให้เป็นสามเหลี่ยมนูนออกมา จะได้ดังรูป

 6. จากนั้นถ้านำมาต่อกันเป็นวง ก็จะได้ดังรูป ***ไม่ควรติดกาวเป็นวงก่อน ถ้าปล่อยให้เป็นสายไว้ ตอนที่ประกอบจะง่ายขึ้น

 7. ชิ้นต่อไป คือชิ้นที่แสดงในรูป

 8. พับตามรอย

 9. จากนั้นติดกาว ***เช่นเดียวกับชิ้นที่แล้ว ไม่ควรติดกาวให้เป็นวง ควรปล่อยเป็นสายเอาไว้ก่อน จะทำให้ประกอบเป็นแจกันงานขึ้น

 10. หลังจากนั้นจะทำชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบ มีทั้งหมดหกชิ้นตามภาพ

 11. พับตามรอยที่กำหนดไว้ในต้นแบบ

 12. ติดกาวให้เรียบร้อย ในแต่ละชิ้น จะได้ดังรูป

 13. เมื่อนำมาต่อเป็นวงจะได้ดังภาพ แต่เหมือนกับชิ้นก่อนหน้า ไม่ควรที่จะประกอบเป็นวงไว้ก่อน ให้ปล่อยเป็นสายเอาไว้จะง่ายกว่าตอนประกอบ

 14. เราจะใช้ชิ้นที่พึ่งทำเสร็จ ประกอบเข้ากับชิ้นแรกที่ทำไว้ ใช้ปลายที่เป็นสีเหลืองอ่อนของชิ้นทางขวา ประกอบเข้ามุมกับปลายที่เป็นสีแดงของชิ้นทางซ้าย

 15. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 16. ขั้นต่อไปเราเอาชิ้นส่วนที่เราประกอบทิ้งไว้ก่อนที่เหลืออีกอันหนึ่ง มาประกอบกันกับที่ทำเอาไว้ให้ได้ดังรูป

 17. เมื่อเสร็จแล้ว ชิ้นส่วนต่อไปคือชิ้นที่แสดงในภาพ

 18. พับตามรอย เอาทั้งสองชิ้นมาต่อกัน ไม่ต่องต่อเป็นวง ปล่อยเป็นสายเอาไว้เพื่อประกอบ

 19. จากนั้นให้นำไปประกอบเข้ากับที่ทำเอาไว้แล้ว ใช้มุมสีแดง ต่อกับปลายสามเหลี่ยมเหลือง ของแจกันที่ทำทิ้งเอาไว้ดังรูป

 20. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 21. ชิ้นส่วนต่อไปตามรูป

 22. พับตามรอย

 23. ทากาวขึ้นรูปของชิ้นส่วนนี้ให้เรียบร้อย จะได้ดังภาพ จากนั้นก็ให้เอาไปประกอบเข้ากับแจกัน ก็จะเป็นชิ้นส่วนฐานส่วนสุดท้าย

 24. เมื่อทำเสร็จจะได้ดังรูป เอาส่วนก้นแจกันติดเข้าไป

 25. ที่เหลืออยู่คือส่วนของปากแจกัน ติดเข้าไปด้านบนของแจกัน

 26. เมื่อติดแล้วจะได้ดังรูป

 27. เสร็จทุกขั้นตอนก็จะได้แจกันดอกไม้ที่เสร็จสมบูรณ์

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น