การพับกระดาษเป็นรูปหมี (Origami Bear)

 1. พัลกระดาษกลับขึ้นไป ใช้รอยพับที่เกิดขึ้นเพื่อพับปลายกระดาษสอดเข้าไปข้างใน

 2. พับปลายกระดาษสอดเข้าไปข้างในดังรูป

 3. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 4. พับปลายแหลมที่อยู่ด้านข้างไปทางด้านหลัง

 5. จากนั้นที่ปลายแหลมของกระดาษด้านหน้า ซึ่งจะเป็นส่วนหัวของหมี ให้พับทบกันในลักษณะดังรูป แล้วคลี่ออก

 6. ใช้รอยพับสอดกระดาษเข้าไปข้างใน

 7. ทำอย่างเดียวกัน ถัดออกไปอีกเล็กน้อย และพับมุมแหลมสุด พลิกกลับไปซ้อนข้างใน

 8. พัลปลายข้างๆกลับมาด้านหน้า ในลักษณะดังรูป เพื่อเป็นรูปหูของหมี

 9. จับกระดาษส่วนหัวของหมี กดเข้าไปข้างใน เพื่อให้หัวหมีก้มลงเล็กน้อย

 10. ส่วนหัวของหมี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ดังรูป

 11. ที่ปลายด้านล่าง ให้พับกระดาษทำมุมตามภาพ เพื่อเป็นเท้าของหมี

 12. คลี่รอยพัลแล้วใช้รอยพัที่สร้างขึ้น จีกกระดาษแทรกเข้าไปด้านใน ทำทั้งสองข้าง

 13. เป็นอันเสร็จขั้นตอนทั้งหมดของการพับกระดาษเป็นรูปหมี

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น