การพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี (Origami Eagle)

การพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี

Origami Eagle

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี (Origami Eagle) - รูปที่ 1

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี (Origami Eagle) - รูปที่ 2
ภาพประกอบ - รูปที่ 3

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Eagle )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี (Origami Eagle – ワシ 折り紙)

การพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี (Origami Eagle) จะใช้การพับที่เริ่มจากการพับฐานนกอินทรี ซิ่งวิธีการพับสามารถทำได้ตามขั้นตอนตามนี้ → การพับฐานนกอินทรี, การพับฐานนกอินทรีเป็นการพับฐานอีกแบบหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบบ่อยนัก แต่ก็ใช้สำหรับการพับโอริงามิรูปต่างๆอยู่หลายแบบ เมื่อได้ฐานนกอินทรีมาแล้วก็จะมาพับต่อไปได้ตามแบบพับข้างล่างครับ

การพับกระดาษเป็นรูปนกอินทรี ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับนกอินทรี จะเริ่มต้นจากการใช้ฐานนกอินทรี ให้พับกระดาษแบบฐานนกอินทรีขึ้นมาก่อน

 2. เสร็จแล้วให้พับครึ่งตามรูป

 3. พับขอบด้านบนลงมา

 4. จากนั้นจับกระดาษให้ตั้งขึ้นดังภาพ

 5. ใช้นิ้วดันกระดาษออก ตามลูกษร

 6. กดกระดาษลงให้เรียบ เพื่อให้เป็นขอบสามเหลี่ยมดังรูป

 7. จากนั้นจับมุมประกาษพับสอดเข้าไปข้างในดังรูป

 8. รีดกระดาษให้เรียบ

 9. พับมุมกระดาษของขอบสี่เหลี่ยม ที่พับไว้ลงมาตรงกลางดังรูป รีดกระดาษสร้างรอยพับ แล้วคลี่ออก

 10. พับกระดาษอีกครั้งขึ้นไปให้ขอบขนานกันดังรูป รีดกระดาษให้เรียบแล้วคลี่ออก

 11. จะได้รอยพับแสดงให้เห็นตามรูป

 12. พับมุมกระดาษตามรอยพับที่ทำไว้ลงมา สอดเข้าไว้ได้รอยพับอีกรอยดังรูป

 13. เสร็จแล้วให้พับกระดาษพลิงลงมา

 14. ทำแบบเดียวกันทั้งสองด้าน

 15. เมื่อเสร็จแล้วให้พลิกปีกของกระดาษแผ่นบนลงมา

 16. จับกระดาษพับขึ้นไปดังรูป ให้ขอบเสมอกัน

 17. จัดรอยด้านหลังดังรูป

 18. พลิกกระดาษพับลงมาให้เรียบ

 19. ทำแบบเดียวกันทั้งสองด้าน

 20. เมื่อเสร็จแล้วให้พับมุมตามรูปที่แสดงในรูปขึ้นมา จรดลงที่กลางกระดาษ

 21. พลิกกระดาษขึ้นมาให้ตั้งขึ้น

 22. กดกระดาษลงไป แบบออกตามกระดาษที่ซ้อนอยู่ด้านบน

 23. แบกแล้วกดกระดาษลงให้เป็นสี่เหลี่ยมตามรูป

 24. พลิกกระดาษขึ้นมา แล้วจีบเป็นรูปเพชร แบบเดียวกับการพับนก

 25. จะได้ดังรูป

 26. พลิกขอบกระดาษส่วนที่เป็นสีขาวลงมา

 27. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 28. พับส่วนหางขึ้นมา

 29. จากนั้นพับอีกครั้งซ้อนกลับลงมา

 30. พลิกตามรอยกลับไปอีกทาง

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น