การพับกระดาษเป็นรูปเรือมังกร (Origami Dragon Boat)

การพับกระดาษเป็นรูปเรือมังกร

Origami Dragon Boat

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปเรือมังกร (Origami Dragon Boat) - รูปที่ 1

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปเรือมังกร (Origami Dragon Boat) - รูปที่ 2

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Dragon Boat )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สอง – สามมิติ (2D-3D – 二/三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นรูปเรือมังกร (Origami Dragon Boat – 折り紙船)

การพับกระดาษเป็นรูปเรือมังกร ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับเรือมังกร จะเริ่มต้นจากการใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส

 2. พับครึ่งกระดาษในแนวทะแยงตามรูป

 3. พับทบมาจากมุมบนซ้านจรดที่มุมล่างขวา

 4. ทำรอยไว้เล็กๆที่กึ่งกลาง

 5. คลี่กระดาษออก

 6. จากนั้นนำเอามุมกระดาษที่อยู่ล่างซ้ายขึ้นไปจรดกับรอยพับที่ทำไว้

 7. รีดกระดาษให้เรียบแล้วทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 8. จากนั้นพับกระดาษเข้ามาจากมุมล่างขวา

 9. เปิดออก

 10. พับแบบเดิมแต่ให้แบ่งครึ่งโดยให้ขอบกระดาษขนานกับกระดาษส่วนที่พับเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางตามรูป

 11. คลี่กระดาษออก

 12. เปิดกระดาษขึ้นแล้วจับกระดาษจีบเข้ามาหากันตามรอยพับที่ได้ทำไว้

 13. พับกระดาษลงไปแล้วรีดให้เรียบ

 14. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 15. จากนั้นเปิดกระดาษที่มุมออกตามรูป

 16. จีบกระดาษเข้าไปให้ขอบพอดีกันตามรูป

 17. เสร็จแล้วพับกระดาษลงไป รีดให้เรียบ

 18. ทำอย่างเดียวกันทั้งสี่มุม

 19. เปิดกลางกระดาษขึ้นตามรูป สร้างรอยพับ รีดให้เรียบ แล้วกลับทางไปทำอีกด้านหนึ่งอย่างเดียวกัน

 20. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 21. พลิกกระดาษขึ้นมาให้ปลายแหลมชี้ขึ้น

 22. พลิกกระดาษดังที่แสดงในรูป

 23. ทำทั้งสองข้าง

 24. เสร็จแล้วพับกระดาษที่อยู่ตรงสามเหลี่ยมลงมา ทำทั้งสองข้าง

 25. ก็จะได้เรื่อมันกรที่เสร็จเรียบร้อย

 26. การทำถ้าใช้กระดาษที่เวลาพับเริ่มต้นพับจากการหันด้านสีขึ้น จะได้แบบสีเขียว ถ้าหันด้านขาวขึ้น จะได้แบบสีน้ำตาล

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น