การพับกระดาษเป็นรูปลูกสุนัข แบบใช้สองแผ่น (Origami Dog)

  1. พับขอบกลับไปในทางเดิม โดยให้ได้ระยะประมาณที่แสดงไว้ในรูป

  2. จากนั้นคลี่กระดาษออก

  3. เปิดกระดาษขึ้นมาแล้วใช้รอยพับที่ทำไว้พับกระดาษเข้ามาซ่อนไว้ข้างในตามรอยพับ

  4. พับออกไปด้านนอกด้วยรอยพับที่สองที่ทำไว้ ตามรูป

  5. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป รีดกระดาษให้เรียบ

  6. นำส่วนหัวมาเสียบเข้าไป จะได้กระดาษพับเป็นรูปลูกสุนัขแบบใช้สองแผ่น เสร็จสมบูรณ์

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น