การพับกระดาษเรขาคณิตทรงลูกบาศก์ (Modular Origami Cube)

  1. ส่วนมุมของแผ่นที่ห้าก็สอดเข้าไปในแผ่นที่สองและสามตามภาพ

  2. มุมขวาของแผ่นที่ห้า

  3. มุมซ้ายของแผ่นที่ห้า

  4. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

  5. เอาแผ่นสุดท้ายมาครอบตามรูป

  6. เก็บมุมทั้งหมดที่เหลืออยู่ด้วยลักาณะแบบเดิมที่ทำผ่านมา

  7. สอดมุมที่เหลือเข้าไว้ให้หมด

  8. เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้กระดาษที่พับแบบเรขาคณิตทรงลูกบาศก์ที่เสร็จสมบูรณ์ตามรูป

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น