การพับกระดาษเรขาคณิตทรงลูกบาศก์ (Modular Origami Cube)

การพับกระดาษเรขาคณิตทรงลูกบาศก์

Modular Origami Cube

ภาพประกอบการพับกระดาษเรขาคณิตทรงลูกบาศก์ (Modular Origami Cube) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Modular Origami Cube )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเรขาคณิตทรงลูกบาศก์ (Modular Origami Cube)

การพับกระดาษเป็นรูปเรขาคณิตทรงลูกบาศก์แบบแยกชิ้นประกอบ (Modular Origami Cube) เป็นแบบพับกระดาษลักษณะ Modular หรือแบบพับแยกชิ้นแล้วเอามาประกอบกัน กระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยที่ควรจะมีขนาดอย่างน้อย 3×3 นิ้ว ซึ่งจะต้องใช้ทั้งหมด 6 แผ่นครับ

การพับกระดาษเรขาคณิตทรงลูกบาศก์ ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับกระดาษเป็นรูปเรขาคณิตทรงลูกบาศก์แบบนี้ จะใช้วิธีการพับแบบแยกชิ้นประกอบ โดยเราจะต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสทั้งหมด หกแผ่น ขนาดที่เหมาะสมคือตั้งแต่ 3x3 นิ้วขึ้นไป

 2. นำกระดาษในแต่ละแผ่นมา จากนั้นพับครึ่งกระดาษทางขนาน สร้างรอยพับให้คม

 3. จะได้รอยพับกระดาษตามรูป

 4. ให้พับขอบขนานเข้ามาจรดกันตรงกลางที่รอยพับ ตามรูป สร้างรอยพับ รีดให้คมแล้วคลี่ออก

 5. จะได้ตามรูป

 6. จากนั้นที่ปลายบนซ้าย และล่างขวา พับมุมกระดาษเข้ามาให้จรดกับรอยพับตามภาพ

 7. พับกระดาษกลับเข้ามา

 8. ใช้ขอบของมุมที่พับเอาไว้เป็นแนว พับกระดาษตามแนวเฉียงเข้ามาตามรูป

 9. จากนั้นคลี่ออก

 10. เอากระดาษมุมบนขวาสอดเข้ามาในช่องของแผ่นล่างตามภาพ

 11. เสร็จแล้วรีดกระดาษให้เรียบ จะได้ดังรูป

 12. มุมซ้านล่างเอากระดาษสอดขึ้นไประหว่างคู่ของแผ่นบน

 13. รีดกระดาษให้เรียบ จะได้ตามภาพ

 14. พลิกกระดาษกลับหลัง จากนั้นพับโดยเอามุมจรดมุม ตามที่แสดงโดยลูกศรในภาพ

 15. จะได้ดังรูป

 16. เสร็จแล้วให้คลี่ออก

 17. วางรอไว้ แล้วให้ทำชิ้นส่วนประกอบแบบเดียวกันนี้อีกห้าชิ้น รวมเป็นทั้งหมดหกชิ้น

 18. เมื่อได้ครบหกชิ้นตามรูป ก็จะเริ่มประกอบ

 19. เอาแผ่นแรกขึ้นมา จากนั้นเอาปลายของแผนที่สองสอดเข้าไประหว่างกระดาษของแผ่นแรกตามภาพ

 20. ดันเข้าไปให้สุด

 21. เอาแผ่นที่สามมาสอดทางซ้าน

 22. ดันเข้าไปให้สุดเช่นกัน

 23. จากนั้นนำแผ่นที่สี่มาเอาปลายล่างของแผ่นแรกสอดเข้าไปในแผ่นที่สี่ตามรูป เอ

 24. เอามุมว้ายและขวาของแผ่นที่สี่สอดเข้าไปในแผ่นที่สองและสาม เหมือนกับรูปแบบที่เคยทำมา

 25. มุมขวาของแผ่นที่สี่ สอดเข้าไปในช่องของแผ่นที่สอง

 26. มุมซ้ายของแผ่นที่สี่เสียบเข้าไปในช่องของแผ่นที่สาม

 27. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 28. วางตามภาพ

 29. เอาแผ่นที่ห้ามาวาต่อ

 30. เอามุมของกระดาษแผ่นแรก สอดเข้าไปในแผ่นที่ห้า

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น