การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือหมีแว่น (Origami Spectacled Bear)

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือหมีแว่น

Origami Spectacled Bear Bookmark

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือหมีแว่น (Spectacled Bear Origami) โดย Diego Quevedo - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Spectacled Bear Bookmark )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สอง – สามมิติ (2D-3D – 二/三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือหมีแว่น (Origami Spectacled Bear Bookmark)

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือหมีแว่น (Spectacled Bear Origami) เป็นแบบพับกระดาษที่ออกแบบโดย Diego Quevedo ขนาดกระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 6×6 นิ้วขึ้นไป

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือหมีแว่น ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. ใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดที่เหมาะสมคือ 4x4 นิ้ว ขึ้นไป

 2. หงายด้านที่ไม่มีสีขึ้น พับครึ่งกระดาษตามด้านขนานและด้านทะแยงมุมตามรูป

 3. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 4. จีบกระดาษเข้าหากันตามภาพ

 5. พับกระดาษแล้วรีดลงมาให้เรียบ

 6. พับขอบกระดาษด้านบนทั้งสองข้างเข้าหากันที่กึ่งกลางตามภาพ

 7. จากนั้นพับมุมล่างของทั้งสองข้างขึ้นตามรูป

 8. พับมุมกลับลงมาอีกที

 9. คลี่มุมที่พับออก

 10. จากนั้นขยายกระดาษออกตามแนวพับที่ทำไว้ให้เกิดเป็นปลายแหลมแบะออกตามรูป

 11. พับมุมล่างขึ้นมา ให้ได้ระยะประมาณภาพ

 12. จากนั้นพับมุมกระดาษกลับลงมาให้เสมอกับแนว ตามที่แสดงในรูป ทำอย่างเดียวกันนี้ ทั้งสองด้านเหมือนกัน

 13. พับอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 14. เมื่อทำเสร็จทั้งสองด้านแล้ว ให้พับปลายแหลมด้านลนลงมาให้จรดกับของเล็กๆที่พับไว้ข้างล่างตามรูป พลิกไปพลิกมา ทำรอยพับให้คม

 15. จากนั้นดึงกระดาษแบะออกตามรูป

 16. กางกระดาษออกให้หมด จะเห็นว่ามีรอบที่เกิดขึ้นจากการพับดังที่วงเอาไว้ในภาพ

 17. คลี่กระดาษออกจนได้ตามรูป

 18. พับขอบสองข้ากลับเข้ามาด้วยรอยพับเดิม แต่ให้กระดาษพลิกกลับทิศทางกันในบริเวณข้างในรอยพับ

 19. พลิกกระดาษขึ้นมาให้รอยพับบุ๋มลงไปแทน ในลักษณะตามภาพ

 20. จากนั้นให้หมุนกระดาษ

 21. อีกด้านที่เหลือให้ใช้รอยพับเดิมดึงกระดาษกลับเข้ามาตามภาพ

 22. จับกระดาษพลิกออกมาตามรูป

 23. จัดขอบกระดาษบริเวณที่วงไว้ให้เข้าที่ จากนั้นบีบตามรอยลูกศรเพื่อรีดกระดาษลงไปให้แบน

 24. จะได้ตามภาพ

 25. ที่ขอบบนซ้ายขวาของทั้งสองด้าน พับกระดาษเข้าไปตามรูป สร้างรอยพับให้คมชัด

 26. จากนั้นคลี่ออก

 27. ดึงกระดาษแยกออกจากกันเล็กน้อยจะได้ดังรูป

 28. กดขอบเข้าไปตามรอยพับ

 29. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน (สี่มุม) เสร็จแล้วพับกระดาษให้เรียบ จะได้ดังภาพ

 30. ขอบที่ด้านข้าง เมื่อเปิดออกจะเห็นว่ามีแผ่นกระดาษซ้อยอยู่แผ่นหนึ่ง

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น