การพับกระดาษรูปลูกสุนัขยืนสองขา (Down Boy Origami Dog)

 1. ใช้นิ้วคีบเอาไว้ที่ปลายตามภาพ

 2. ดึงกระดาษเข้ามาให้เป็นตามรูป สร้างรอยพับ

 3. ที่มุมประดาษด้านล่าง ให้ดันมุมเข้ามาข้างในตามรูป

 4. ทำทั้งสองด้าน

 5. จากน้ันจึงรีดกระดาษเข้าหากันให้เรียบ

 6. ใช้นิ้วดันกระดาษขึ้นไปตามภาพ

 7. พับปลางลงมา

 8. จากนั้นพับกลับขึ้นไปอีกครั้งในแนวตั้ง ตามภาพ

 9. พับปลายที่เหลือกลับลงมา ให้ทิ้งกระดาษในส่วนที่ลูกศรชีไว้ในแนบกับขอบกระดาษส่วนที่แล้วและเป็นแนวขนาน

 10. เอาปลายที่เหลือเชิดขึ้น

 11. เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 12. ที่ปลายสุดจะมีกระดาษปลายเล็กๆซ้อนอยู่ข้างใน ดึงลงมาเล็กน้อย

 13. พับมุมแหลมด้านหน้าให้เชิดขึ้นเล็กน้อยตามรูป

 14. เสร็จทุกขั้นตอนจะได้ดังภาพ

 15. จับปลายด้านหลังดังที่แสดงในรูป

 16. ดึงกระดาษเปิดออกมาตามรูป

 17. พับกระดาษขึ้นไปให้ได้ขอบเป็นแนวตรง

 18. จากนั้นพับกระดาษรวบกลับคืนมาจะได้ดังรูป

 19. เปิดกระดาษออกมาามรูป ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 20. รีดกระดาษลงมาให้เรียบจะได้ดังรูป

 21. เอาส่วนปลายแหลมที่เกินออกมาสอดเข้าไปในช่องตามที่แสดงในรูป ทำเหมือนกันทั้งสองข้าง

 22. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 23. พับปลายหางตามภาพ

 24. ดันกระดาษที่ขาหลังเข้าไปตามรูป ทำทั้งสองข้าง

 25. เสร็จแล้วจะได้กระดาษที่พับเป็นรูปลูกสุนัขยืนสองขา แบบของพอล ฟราสโก้ ที่เสร็จสมบูรณ์

หน้า: 1 2 3 4

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น