การพับกระดาษรูปลูกสุนัขยืนสองขา (Down Boy Origami Dog)

 1. ทำอีกข้างหนึ่งในลักษณะเดียวกัน

 2. ดันกระดาษตามรอยพัลให้บุ๋มลงไป

 3. เสร็จแล้วรีดกระดาษกลับมาตามภาพ

 4. พับกระดาษแผ่นปลายแหลมที่แสดงในภาพลงมาตามรูป

 5. คลี่กระดาษออกแล็กน้อยแล้วเอากระดาษสอดกลับเข้าไปให้ ดันกระดาษเข้าไปให้มากกว่าเดิม จนกระทั่งส่วนปลายขาที่ยื่นออกมาเป็นแนวตรง

 6. สอดกระดาษเข้าไปข้างไต้ตามรูป

 7. จัดกระดาษจนทำให้ปลายแหลมเป็นแนวตรงเหมือนในภาพ

 8. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 9. ที่ปลายด้านขวาเมื่อเปิดกระดาษออกมาจะเห็นว่ามีมุมแหลมอยู่ข้างในดังรูป

 10. ใช้ปลายแหลมข้างในเป็นจุดอ้างอิง พับกระดาษลงมาให้ขนานกับขอบล่างดังภาพ

 11. พลิกกระดาษกลับขึ้นไป

 12. ใช้รอยพับที่สร้างไว้ กันกระดาษเข้ามาตามรูป จากนั้นจัดกระดาษให้เรียบ

 13. เสร็จแล้วไปที่ปลายอีกด้านหนึ่ง พับกระดาษเฉียงขึ้นตามรูป

 14. พับให้เฉียงเลยกินเนื้อที่เข้ามาเล็กน้อย

 15. จากนั้นคลี่กระดาษออก

 16. ใช้รอยพับที่ทำไว้ในการงอกระดาษขึ้น

 17. ดันกระดาษเข้าไปตามรูป

 18. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 19. พับกระดาษกลับเข้ามาตามรูป โดยให้ส่วนที่ลูกศรชี้ทำมุมแหลมพอดี

 20. พับกลับ

 21. ใช้รอยที่ทำไว้ในการจีบกระดาษเข้ามาดังภาพ

 22. พลิกกระดาษให้อยู่ในลักาณะตามภาพ

 23. พับปลายกระดาษตามรูป

 24. พับปลายกระดาษตามรูป

 25. เปิดกระดาษออก แล้วเอาปลายแผลมส่วนเล็กสุดที่สร้างไว้สอดกลับเข้าไปซ้อนด้านใน

 26. พับกลับคืนให้เหมือนเดิม

 27. เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 28. จากนั้นจัดกระดาษให้ได้เหมือนในรูป

 29. พลิกกระดาษลงมาทั้งสองข้าง

 30. จะได้ตามภาพ

อ่านต่อหน้า 4

หน้า: 1 2 3 4

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น