การพับกระดาษรูปลูกสุนัขยืนสองขา (Down Boy Origami Dog)

 1. คลี่กลับ โดยรอยพับจะต้องยาวพอที่จะมาตัดกันเพื่อให้มีจุดอ้างอิง

 2. พับครึ่งกระดาษในทิศทางตามรูป

 3. สร้างรอยพับโดยใข้จุดอ้างอิงเป็นจุดตัดที่ทำไว้ในขึ้นตอนที่แล้ว สร้างรอยพับขึ้นมาเฉพาะบริเวณที่วงไว้ในรูปเท่านั้น

 4. เมื่อคลี่กระดาษออกมาจะได้ดังรูป

 5. จีบกระดาษเข้าหากันตามภาพ

 6. ปลายแหลมที่เกิดขึ้นให้พับมาทางซ้ายรีดให้เรียบ

 7. จกนั้นพับกลับไปทางขวาแล้วรีดให้เรียบเหมือนกัน

 8. ทำอย่างเดียวกันปับฝั่งบน เสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 9. พับครึ่งกระดาษตรงกลาง จะได้ดังรูป

 10. หมุนกระดาษให้มีตำแหน่งตามที่แสดงในภาพ

 11. พับขอบข้างเข้ามาตามรูป

 12. คลี่กระดาษออกดึงขึ้นไปข้างบน

 13. ดึงขึ้นไปให้สุดแล้วรีดกระดาษให้เรียบ

 14. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 15. พับขอบบนลงมาเสมอกับขอบล่าง

 16. จากนั้นคลี่กลับขึ้นไป

 17. ทำอย่างเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งของกระดาษ

 18. จากนั้นให้พับส่วนปลายในรูปเฉียลขึ้นไปตามแนวกระดาษ สร้างรอยพับ พลิกไปมาทั้งสองด้าน

 19. จากนั้นพับกระดาษคืนกลับมา

 20. ใช้รอยพับที่สร้างขึ้นเป็นแนว ดันกระดาษเข้าไปตรงกลางตามรูป

 21. เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 22. ให้ดึงกระดาษออกมาตามภาพ

 23. จัดกระดาษให้เกิดมุมแหลมที่บริเวณในรูป

 24. สร้างรอยพับในแนวตรงระหว่างสองจุดอ้างอิงที่แสดงในรูป

 25. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้านจะได้ตามภาพ

 26. จากนั้นพับขอบกระดาษข้างล่างขึ้นมา

 27. เสร็จแล้วจะได้ตามภาพ

 28. ให้ดึงกระดาษออกมาตามทิศทางในรูป

 29. จะมีรอบพับนูนขึ้นมาในบริเวณในภาพ ให้ดันตามรอยพับนั้นให้มันบุ๋มลงไปแทน

 30. ดันลงไปตามภาพ

อ่านต่อหน้า 3

หน้า: 1 2 3 4

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น