การพับกระดาษเป็นรูปหัวใจติดปีก (Origami Heart Wing)

การพับกระดาษเป็นรูปหัวใจติดปีก

Origami Heart Wing

ภาพประกอบวิธีพับกระดาษเป็นรูปหัวใจติดปีก (Heart Wing Origami) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Heart Wing )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สองมิติ (2D – 二次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นรูปหัวใจติดปีก (Origami Heart Wing)

วิธีการพับกระดาษเป็นรูปหัวใจติดปีก ขนาดกระดาษที่ใช้จะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดที่ใช้ความยาวด้านควรยาวอย่างน้อย 4×4 นิ้วหรือใหญ่กว่านั้น ขนาดที่เหมาะจะประมาณ 6×6 นิ้ว

การพับกระดาษเป็นรูปหัวใจติดปีก ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. ใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสในการพับ กระดาษที่ใช้ควรทีขนาดที่ใหญ่กว่า 4x4 นิ้วขึ้นไป

 2. หงานด้านที่ไม่มีสีขึ้น

 3. พับครึ่งด้านขนานตามรูป จากนั้นคลี่ออก

 4. พับครึ่งของครึ่ง ในด้านขนาน จากนั้นให้พลิกกระดาษไปอีกด้าน

 5. หลังจากที่พลิกกระดาษแล้ว ให้พับขอบบนลงมาจรดที่กลางกระดาษตามรูป

 6. คลี่กระดาษที่พับในขั้นตอนที่แล้วออก

 7. พับมุมล่างซ้ายและขวาเข้ามาจรดกันตรงกลางตามภาพ

 8. พลิกกระดาษ

 9. พับขอบซ้านและขวาเข้ามาหากันตรงกลาง จากนั้นคลี่ออก

 10. จับกระดาษที่แผ่นบนพลิกมาข้างหน้าโดยใช้สามเหลี่ยมด้านล่างเป็นแนวพลิก

 11. พลิกมาอีกทางหนึ่งตามรูป

 12. เมื่อพลิกกระดาษมาแล้งให้จัดกระดาษตามลูกศร แล้วกดกระดาษให้เรียบ

 13. จะได้ดังรูป ทำอีกข้างหนึ่งแบบเดียวกัน

 14. จะได้ดังภาพ

 15. ให้พับขอบล่างทางซ้ายและขวาขึ้นมาหากันตรงกลางตามรูป เสร็จแล้วคลี่ออก

 16. พับกระเาษขึ้นไปในทิศทางตามลูกศร สร้างรอยพับตามที่แสดงเป็นเส้นสีเขียว

 17. จะได้ดังรูป

 18. พลิกขอบล่างขึ้นมาตามภาพ

 19. กดกระดาษให้เรียบ

 20. ที่ปลายด้านบน พับเป็นมุมแหลมทั้งสองข้าวตามรูป

 21. พับหักมุมแหลมลงมาตามรูป

 22. ในส่วนของแผ่นสี่เหลี่ยมคาวหมูด้านหลัง ให้พับซิกแซ็กขึ้นไป ให้ได้แปดทบ

 23. การพับให้ระวังอย่าให้กระดาษขาด กดกระดาษให้เรียบ

 24. เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 25. ใช้นิ้วคีบกระดาษไว้ที่กึ่งกลางตามรูป

 26. ดึงปลายออกให้กางเป็นปีก

 27. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 28. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 29. พลิกกระดาษ จะได้กระดาษพับเป็นรูปหัวใจติดปีกที่เสร็จสมบูรณ์

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น