การพับกระดาษเป็นรูปม้า (Origami Horse)

การพับกระดาษเป็นรูปม้า

Origami Horse

ภาพประกอบวิธีการพับกระดาษเป็นรูปม้า - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Horse )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ยาก (Advanced – 難い)

การพับกระดาษเป็นรูปม้า (Origami Horse)

ในบรรดาการพับม้าแบบที่เป็นทรงสามมิติ การพับรูปแบบนี้จะจัดว่าค่อนข้างง่ายแล้วแต่ถ้าเทียบกับการพับสัตว์ชนิดอื่น ก็จะมีขั้นตอนที่เยอะอยู่ดี การพับม้าแบบนี้จำเป็นจะต้องใช้กระดาษที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยครับ ไม่งั้นจะพับลำบาก กระดาษที่ควรจะใช้ เป็นขนาดที่ใหญ่กว่า 8×8 นิ้วขึ้นไป

การพับกระดาษเป็นรูปม้า ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มจากการใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดกระดาษที่เหมาะสมควรมีขนาดที่ใหญ่กว่า 8x8 นิ้วขึ้นไป หรือตำที่สุดคือประมาณ 6x6 นิ้ว

 2. เริ่มต้นจากการพับครึ่งในแนวทะแยงแล้วคลี่กระดาษออก

 3. จากนั้นพับด้านล่างขวามาจรดรอยที่พับไว้ตามรูป

 4. พับมุมล่างของกระดาษขึ้นไปให้ตรงกับรอยพับที่วงไว้ในรูป ขนานตั้งฉากกับแนวทะแยงของกระดาษ

 5. พับรอยให้เรียบตามภาพ แล้วคลี่ออก

 6. หมุนกระดาษไปทางทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

 7. พับมุมล่างของกระดาษขึ้นไปยังจะดที่วงเอาไว้ในรูป โดยให้มุมด้านขวาเป็นมุมแหลม

 8. รีดกระดาษให้รอบพับเรียบแล้วคลี่ออก

 9. จากนั้นพับมุมส่างขึ้นไปยังตำแหน่งตามรูป

 10. พับมุมบนลงมาจนถึงขอบล่าง

 11. จะได้ดังรูป

 12. พับขอบข้างๆทั้งสองข้างเข้ามาตามภาพ

 13. เปิดกระดาษแป่นบนออกตามรูป

 14. จากนั้นพับขอบบนขวาลงมาในตรงกับแนวรอยพับที่ทำไว้ดังรูป จากนั้นก็คลี่ออก

 15. ทำแบบเดียวกันอีกด้านหนึ่ง แล้วคลี่ออกเหมือนกัน

 16. จะได้ดังภาพ

 17. จับกระดาษเข้ามาตามแนวพับ

 18. พับมุมที่เหลือไปทางซ้านดังรูป

 19. จากนั้นที่ปลายที่พับไปให้พับครึ่งเข้ามาตรงกลางตามภาพ

 20. เปิดออกแล้วแบะกระดาษออกให้เป็นมุมแหลมตามรูป จากนั้นให้หมุนกระดาษไป 180 องศา

 21. จะได้ดังภาพ

 22. ที่ปลายเหลี่ยมที่ทำไว้ ให้จับปลายกดลงมาแล้วดันขอบข้างๆออกรีดลงไปให้แบน

 23. จะได้ดังรูป

 24. คว่ำกระดาษ

 25. พับขอบซ้านตามภาพ แล้วคลี่ออก

 26. ทำอย่างเดียวกันกับขอบขวาแล้วคลี่ออกเหมือนกัน

 27. จะได้ดังรูป จากนั้นให้คว่ำกระดาษไปอีกด้าน

 28. จะได้ตามภาพ

 29. พับขอบบนลงมาดังรูป จากนั้นให้คลี่ออก

 30. พับมุมซ้านและขวาเข้าไปจรดกับรอยพับที่ทำไว้ในรูป

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2 3 4

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น