การพับกระดาษรูปปลาฉลาม (Origami Shark)

การพับกระดาษรูปปลาฉลาม

Origami Shark

ภาพประกอบการพับกระดาษรูปปลาฉลาม (Origami Shark) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Shark )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สอง – สามมิติ (2D-3D – 二/三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษรูปปลาฉลาม (Origami Shark)

การพับกระดาษรูปปลาฉลาม ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. ใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส กระดาษที่ใช้ควรมีขนาดอย่างน้อย 5x5 นิ้ว

 2. พับกระดาษแบ่งครึ่งในแนวขนาน สร้างรอยพับแล้วรีดรอยพับให้เรียบ จากนั้นพับครึ่งกระดาษตามรอย ไว้

 3. พับมุมด้านซ้านลงมาตามภาพ

 4. พับมุมกระดาษด้านซ้านย้อนไปทางด้านหลังตามรูป

 5. เปิดกระดาษออกทางบนล่าง แล้วจีบเข้ามาจากซ้ายขวา

 6. จะได้กระดาษที่พับเป็นตามรูป ให้เอาด้านของกระดาษที่เปิดได้ไว้ทางด้านล่าง

 7. พับด้านล่างซ้ายและขวามาจรดกันที่กึ่งกลางตามรูป

 8. จากนั้นพับมุมบนลงมา

 9. คลี่กระดาษที่พับออกตามรูป

 10. เปิดกระดาษขึ้นที่มุมล่าง

 11. ดันขอบทางซ้ายและขวาเข้ามา

 12. จากนั้นพลิกกระดาษไปทางด้านหลัง

 13. พับด้านซ้ายขวาล่างของกระดาษขึ้นมาจรดกันที่กึ่งกลางเหมือนกับที่ทำด้านที่แล้ว

 14. พับมุมบนลงมา

 15. คลี่กระดาษออก

 16. เปิดกระดาษขึ้นแล้วจีบเข้าหากันเหมือนกับที่ทำในด้านที่แล้ว เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 17. พลิกกระดาษแผ่นลนลงมาจากมุมบน

 18. พลิกกระดาษมุมแหลมที่อยู่ตรงกลางลงมาด้วย

 19. พลิกกระดาษไปด้านหลัง

 20. พับกระดาษปลายล่างซ้ายขึ้นมาตามรูป ทำรอยพับไว้แค่เป็นตำแหน่งอ้างอิง ไม่ต้องกรีดให้เป็นรอย

 21. จากนั้นคลี่กระดาษออก ใช้รอยพับที่ทำไว้เป็นจุดอ้างอิง

 22. พับกระดาษขึ้นให้ขนานกับแนวระนาบของกระดาษตามรูป โดยตรงกับตำแหน่งพับที่ทำไว้เป็นมุม

 23. ทำแบบเดียวกันทั้งสองข้าง

 24. จากนั้นคลี่กระดาษออก

 25. เปิดกระดาษขึ้นด้วยวิธีการสอดเข้าไปข้างในตามรูป โดยใช้รอยพับที่ทำไว้เป็นแนว

 26. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 27. พับปลายกระดาษด้านล่างขึ้นไปตามรูปให้แลายอยู่ตรงกลางของระยะที่แสดงในภาพ

 28. พับขอบสองข้างเข้ามาจรดกัน

 29. พับขอบข้างสองข้างเข้ามาเล็กน้อย (ส่วนนี้จะพับหรือไม่พับก็ได้ แล้วแต่ชอบ)

 30. พับครึ่งกระดาษลงมาตามรูป

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น