การพับกระดาษรูปลูกสุนัขพันธ์ชเนาเซอร์ (Origami Schnauzer Puppy)

 1. เมื่อเสร็จแล้วให้พลิกกลับ จับกระดาษตามภาพ แล้วดูที่ปลายด้านขวา

 2. พลิกกระดาษขึ้นมาตามภาพ

 3. จากนั้นใช้รอยที่พับไว้พลิกไปตามรอย

 4. พับขอบแหลมซ่อนเข้าไปข้างในดังรูป

 5. รีดรอยพับให้เรียบ

 6. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 7. จากนั้นให้กลับมาทำที่ส่วนเท้าหน้า เปิดกระดาษขึ้นแล้วพับกระดาษที่อยู่ข้างในเข้าไปตามรูป

 8. รัดรอยพับให้เรียบ จะได้ดังภาพ

 9. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน จากนั้นพับปลายบนลงมาตามรูป สร้างรอยพับรีดให้คม

 10. จะได้ดังรูป

 11. พลิกกระดาษคืน แล้วพับจีบตามรอยที่ทำไว้ ตามรูป

 12. เสร็จแล้วให้พับปลายหน้าที่จีบและรีดเรียบแล้วเข้ามาตามภาพ

 13. คลี่กระดาษส่วนนี้ออกทั้งหมด จากนั้นใช้รอยพับที่ทำไว้พลิกกระดาษไปตามรูป

 14. จะได้ดังภาพ ให้พลิดแผ่นบนเข้ามา

 15. เมื่อได้ดังรูปแล้วให้พับปลายแหลมด้านบนลงมา

 16. พับลงมาประมาณตามภาพ

 17. พับกลับขึ้นไปแล้วเปิดข้างออกตามรูป

 18. จากนั้นพับกลับลงมา จะได้ดังภาพ

 19. พลิกแผ่นกระดาษกลับไปทางเดิม

 20. พับซ่อนขอบบริเวณในรูป แทรกเข้าไปในขอบกระดาษ พับเข้าไปแค่เล็กน้อยไม่ต้องมาก

 21. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง จากนั้นพลิกกระดาษลงมาตามรูป

 22. จะได้ดังภาพ

 23. จับที่ปลายกระดาษตามรูปแล้วพลิกไปด้านหน้า

 24. อย่าให้กระดาษเสียทรง

 25. จะได้ดังรูป ให้เอาบริเวณที่ชี้ในภาพ สอดซ่อนไว้ในขอบกระดาษด้านล่าง

 26. จะได้ตามรูป

 27. เสร็จขึ้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปลูกสุนัขพันธ์ชเนาเซอร์

หน้า: 1 2 3

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น