การพับกระดาษรูปลูกสุนัขพันธ์ชเนาเซอร์ (Origami Schnauzer Puppy)

 1. ใช้รอยพับที่ทำเอาไว้ตามรูปเป้นแนว จับปลายกระดาษพลิกกลับไปอีกทางหนึ่งตามรูป

 2. จัดกระดาษให้เรียบร้อย

 3. เสร็จแล้งจะได้ตามภาพ

 4. พลิกกระดาษแผ่นหน้าขึ้น

 5. พลิกกระดาษแผ่นล่างไปข่้างหลัง

 6. จับที่มุมข้างขวาพลิกกระดาษมาตามรูป ใช้รอยพับที่ทำไว้ในการจัดดกระดาษ

 7. จัดกระดาษตามรูปให้พลิกมากลายเป็นสามเหลี่ยม

 8. เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ รีดขอบกระดาษให้เรียบ

 9. พลิกกระดาษไปอีกทาง

 10. ทำอย่างเดียวกันกับด้านที่แล้ว

 11. จากนั้นให้พับปลายด้านหนึ่งเข้ามาตามภาพ

 12. พลิกกระดาษกลับไปอีกทางพับอย่างเดียวกับด้านที่แล้วจากนั้นให้พับมุมปลายขึ้นมา (ดูรูปต่อไป)

 13. ดันกระดาษขึ้นมาตามรูป รอยพับเดิมจะมีอยู่แล้ว ให้พับตามรอยที่ทำไว้

 14. จะได้ดังรูป

 15. พลิกกระดาษ

 16. ทำอย่างเดียวกันกับด้านที่แล้ว

 17. จากนั้นให้เอาปลายสามเหลี่ยมในรูปพลิกลงมา

 18. พับขอบบนลงมาจรดกับกระดาษล่าง

 19. พลิกกระกาษไปอีกทางแล้วทำอย่างเดียวกัน

 20. ทำอย่างเดียวกับด้านที่แล้ว โดยการพับขอบบนลงมาจรดกับกระดาษล่าง

 21. พับปลายกระดาษด้านขวาเข้ามาตามรูป

 22. พลิกกลับ

 23. ใช้รอยพับเป็นแนว พับปลายด้านขวาขึ้นมาให้ขอบขนานกับรอยกับ หลังจากนั้นให้ดูที่บริเวณที่วงไว้ในส่วน 2

 24. ที่ส่วนนี้ให้จับกระดาษขึ้นมาตามรูป แยกกระดาษออก

 25. ดันปลายแหลมที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาตามรูป

 26. จากนั้นพับขอบกลับคืน

 27. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้พับปลายด้านซ้ายตามภาพ

 28. พลิกกระดาษ

 29. ที่อีกด้านกนึ่งให้ทำอย่างเดียวกัน

 30. พับตามรอยในรูป

อ่านต่อหน้า 3

หน้า: 1 2 3

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น