วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นเครื่องประดับทรงเรขาคณิต (Geometry Jewelry Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นเครื่องประดับทรงเรขาคณิต

Geometry Jewelry Papercraft Model

기하학 보석 | 종이 공예

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

ใช้กระดาษที่ความหนาได้ตั้งแต่ 160 grams ขึ้นไป

Finished Dimension of this 3D paper model – ขนาดของโมเดลเมื่อทำเสร็จแล้ว

ขนาดประมาณ 1 – 2 cm

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ง่าย (Beginner – 簡単に)

วิธีทำโมเดลกระดาษเป็นเครื่องประดับทรงเรขาคณิต (Geometry Jewelry Papercraft Model – 기하학 보석 | 종이 공예)

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

3 Responses

  1. oummntpp พูดว่า:

    น่ารักมากคะ

  2. Achariya Buathong พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น