การพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา (Origami Shuriken)

การพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา

Origami Shuriken

ภาพประกอบสอนวิธีพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา (Shuriken Origami) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Shuriken )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สอง – สามมิติ (2D-3D – 二/三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา (Origami Shuriken)

วิธีการพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา จะพับโดยการใช้วิธีแยกประกอบส่วน การพับจะต้องทำส่วนประกอบของดาวกระจายออกมาสองชิ้นเพื่อนำมาประกอบกัน ขนาดกระดาษที่ใช้จะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดที่แนะนำคือความยาวด้านประมาณ 6×6 นิ้ว เริ่มต้นก็เตรียมกระดาษกันก่อน แล้วก็พับตามรูปด้านล่างครับ (การพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา รูปแบบนี้ ไม่ควรใช้กระดาษที่มีความแข็งมากเกินไป เพราะส่วนที่เป็นปลายแหลมของดาวกระจายจะคมและแข็ง และไม่ควรให้เด็กนำมาปาใส่กัน อาจจะเป็นอันตรายได้)

การพับกระดาษเป็นดาวกระจายนินจา ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การทำดาวกระจายนินจาจะใช้กระดาษ 2 แผ่น เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดที่เหมาะคือประมาณ 6x6 นิ้ว

 2. นำกระดาษมาพับครึ่ง ในแนวขนานทั้งสองแผ่น จากนั้นพับด้านขนานมาจรดกันที่รอยพับของเส้นครึ่งที่ทำไว้ดังรูป

 3. จากนั้นพับทบขึ้นไปตามภาพ จากนั้นให้พับครึ่งตามยาว แล้วทำรอยพับให้ชัดเจน คลี่ออก

 4. พับมุมของกระดาษแต่ละชิ้นตามรูป

 5. จากนั้นให้กับทบต่อไป จนจรดกับเส้นครึ่งทางยาวของกระดาษตามรูป

 6. พับอีกข้างหนึ่งไปอีกทางตามรูป

 7. เสร็จแล้วให้นำชิ้นส่วนหนึ่งมาพลิกไปอีกด้าน

 8. วางส่วนที่ไม่ได้พลิกทับส่วนที่พลิกให้ซ้อนกันเป็นเครื่องหมายบวกตามรูป

 9. นำปลายแหลมของอันล่างพลิกขึ้นมา

 10. สอดเข้าไปไต้รอยแยกของแผ่นบนตามภาพ

 11. พับปลายด้านล่างขึ้น

 12. จากนั้นนำไปสอดไว้ไต้แผ่นบนเช่นเดียวกันตามภาพ

 13. รีดให้เรียบแล้วพลิกกระดาษ

 14. จะได้ตามรูป

 15. ให้นำแผ่นบน (ที่ตอนนี้กลายเป็นแผ่นล่าง) พับขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปตามรูป

 16. ทำเช่นเดียวกันกับอีกข้างหนึ่ง

 17. รีดขอบรอยพับกระดาษให้คม จัดปลายให้แหลม

 18. ก็จะได้ดาวกระจายนินจากระดาษที่เสร็จสมบูรณ์

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น