การพับกระดาษรูปหัวใจแบบสามมิติ (Origami 3D Heart)

การพับกระดาษรูปหัวใจแบบสามมิติ

Origami 3D Heart

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปหัวใจแบบสามมิติ - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami 3D Heart )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษรูปหัวใจแบบสามมิติ (Origami 3D Heart)

การพับกระดาษเป็นรูปหัวใจ โดยวิธีพับแบบนี้ จะเป็นแบบที่ค่อนข้างใหม่หน่อย การพับไม่ยาก มีขั้นตอนไม่มาก และได้หัวใจที่เป็นทรงสามมิติ กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษสีหรือลายหน้าเดียวก็ใช่ได้ ถ้าหัดพับแรกๆ ก็ใช้กระดาษที่ใหญ่หน่อย ประมาณ 6×6 นิ้วขึ้นไปครับ

การพับกระดาษรูปหัวใจแบบสามมิติ ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับจะใช้กระดาษขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 2. พลิกไปยังหน้าที่ไม่มีสี

 3. พับครึ่งกระดาษตามรูป ไม่ต้องรีดรอยพับ ให้ทำรอยพับไว้แค่ตรงกลางยาวประมาณ 1 นิ้ว ตามภาพ

 4. เปิดกระดาษออกมา รอยพับจะอยู่ตรงกลาง

 5. พับขอบบนล่างทางขนานเข้ามาจรดกันที่ตรงกลาง รีดกระดาษให้เรียบ

 6. กางกระดาษออก จากนั้นเอาปลายล่าง ขั้นไปยังรอยพับด้านบนตามรูป

 7. พับขึ้นไปยังรอยพับยาวด้านบน

 8. ไม่ต้องรีดกระดาษทั้งแนว ให้ทำรอยเฉพาะตรงกลาง

 9. ทำอย่างเดียวกันกับอีกด้าน โดนนำขอบบนลงมาที่รอยพับล่างแล้วทำรอยพับเหมือนเดิม

 10. กางกระดาษออก จะได้รอยพับตรงกลางตามแนวสามรอย และรอยพับยาวอีกสองรอยตามรูป

 11. พับกระดาษกลับมาตามรอยพับยาว

 12. พับครึ่งกระดาษอีกทางตามรูป

 13. รีดกระดาษให้เรียบ

 14. จากนั้นกางกระดาษออกแล้วพับขอบทั้งสี่ด้านของกระดาษเข้ามาจรดตรงกลาง

 15. เมื่อพับเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 16. ที่รอยพับบน ให้พับครึ่งของรอยพับตามรูป ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 17. พับครึ่งที่รอยพับมุมสองข้างด้านล่างด้วย เมื่อพับแล้วให้รีดรอยพับให้คม

 18. คลี่รอยพับมุมออก

 19. ที่มุมกระดาษล่างให้กางมุมออก ใช้รอยพับที่ทำไว้ดันมุมกระดาษเข้ามา

 20. พับเข้าตามรูป

 21. จากนั้นรีดกระดาษให้เรียบ

 22. ทำเหมือนกันทั้งสองข้าง

 23. หมุนกระดาษ 180 องศา เอามุมที่พับเมื่อกี้ขึ้นข้างบน

 24. เปิดดูส่วนที่พับไว้ ให้พับครึ่งกระดาษที่พับไว้เมื่อกี้ในแนวเฉียงจามรูป เพื่อล็อกกระดาษให้ปิด

 25. พับขอบตามรูป

 26. พับมุมปิดกลับเข้ามา

 27. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 28. เมื่อเสร็จแล้วให้มาทำต่อที่มุมล่าง

 29. พับทบมุมตามรอย

 30. จากนั้นใช้รอยพับที่ทำไว้ พับทบเข้าไปอีกที

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น