การสร้างผลงานด้วยวิธีการดัดกระดาษ (Paper sculpture)

พื้นฐานเบื้องต้นในการทำงานศิลปะจากกระดาษแบบ paper sculpture

งานศิลปะในการสร้างรูปทรงจากการดัดกระดาษ หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า paper sculpture เป็นเทคนิคของการใช้วิธีการต่างๆในการดัด พับ หรือปั้น กระดาษขึ้นมาเป็นรูปแบบของสามมิติ เพื่อใช้ในการสร้างภาพนูน หรือรูปทรงสามมิติต่างๆ ซึ่งการพับกระดาษ หรือ โอริกามิ แบบที่เราคุ้นเคยกันก็เป็นหนึ่งในเทคนิคของการทำ paper sculpture เช่นกัน

ตัวอย่างการพับกระดาษ (Origami) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำ Paper Sculpture

ตัวอย่างการพับกระดาษ (Origami) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำ Paper Sculpture

รูปแบบอื่นในการสร้างรูปทรงสามมิติขึ้นมาจากกระดาษนอกจากโอริกามิ ก็อย่างเช่นการทำโมเดลกระดาษ (Paper Model)  ซึ่งใช้วิธีการในการตัดกระดาษแล้วนำมาขึ้นรูปทรงโดยยึดด้วยกาวในแบบต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการ การทำ Paper Model นี้เป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมในการสร้าง Paper Sculpture และมักจะใช้กันค่อนข้างมากในการสร้างโครง หรือฐานของงานศิลปะที่ต้องการความแข็งแรง

ตัวอย่างของการใช้เทคนิคในการทำ Paper Model ในงาน Paper Sculpture

ตัวอย่างของการใช้เทคนิคในการทำ Paper Model ในงาน Paper Sculpture

นอกเหนือจากวิธีการสองวิธีข้างต้นที่คุ้นเคยกันแล้ว ก็ยังมีเทคนิคอื่นๆอย่างเช่น การทำ Paper Cut และ Paper Relief ซึ่งใช้รูปแบบของการนำกระดษษมาตัดเป็นรูปที่ต้องการ จากนั้นนำมาวางเรียงซ้อนกันโดยเว้นระยะช่องว่างระหว่างกัน เพื่อให้เกิดมิติของความลึกต่างๆกันขึ้น

ตัวอย่างของการทำ Paper cut และ Paper relief เพื่อใช้ในการสร้างงานสามมิติ

ตัวอย่างของการทำ Paper cut และ Paper relief เพื่อใช้ในการสร้างงานสามมิติ

ซึ่งในการสร้างผลงาน Paper sculpture เราอาจจะใช้เทคนิคต่างๆหลายๆอย่างมาผสมผสานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงและมิติอย่างที่เราต้องการได้ ยกตัวอย่างเช่นตามรูปภาพด้านล่าง ที่มีการใช้การทำ Paper model ในการสร้างโครงของบ้าน มีการตัดกระดาษและเรียงซ้อนกัน เป็นเทคนิคของ Paper cut และ การทำ Relief เพื่อให้เกิดความเป็นสามมิติขึ้นในผลงาน

ตัวอย่างของการใช้เทคนิคต่างๆในการทำ Paper Sculpture

ตัวอย่างของการใช้เทคนิคต่างๆในการทำ Paper Sculpture

จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้รูปแบบของการสร้างและขึ้นรูปทรงด้วยกระดาษได้ต่างๆกัน ซึ่งในการทำงานศิลปะขึ้นมานั้น ก็จะขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเองที่จะเลือกใช้เทคนิคใดมาช่วยในการสร้างรูปทรงและมิติที่ต้องการ

ตัวอย่างของงาน Paper Sculpture ที่ใช้รูปแบบของการดัดกระดาษต่างๆในการสร้างมิติของผลงาน

ตัวอย่างของงาน Paper Sculpture ที่ใช้รูปแบบของการดัดกระดาษต่างๆในการสร้างมิติของผลงาน

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการบิดหรือพับงอกระดาษเพื่อให้เกิดมิติในแบบต่างๆจะมีอยู่หลายอย่าง อย่างเช่นในงาน Paper Sculpture ด้านบน ที่มีการใช้รูปแบบของการสร้างรอยพับ การงอกระดาษ การดัดปลายกระดาษ การตัดกระดาษ การกดกระดาษ และการเจาะกระดาษให้เป็นรู เป็นต้น ตัวอย่างของเทคนิคพื้นฐานในการทำ Paper Sculpture ที่มักใช้กันทั่วๆไป ดูได้จากภาพด้านล่างครับ

เทคนิคพื้นฐานในการสร้างผลงานด้วยการทำ Paper Sculpture

เทคนิคพื้นฐานในการสร้างผลงานด้วยการทำ Paper Sculpture

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองทำดูได้ครับ นอกเหนือจากเทคนิคต่างๆเหล่านี้แล้ว ก็ยังมีอีกหลายรูปแบบ ที่ถ้าเราสังเกตุดูงาน Paper Sculpture ที่ทำโดยศิลปินต่างๆ ก็จะสามารถจดจำเอามาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก งาน Paper Sculpture เป็นงานศิลปะที่สามารถสร้างผลงานที่สวยงามและน่าทึ่งได้โดยที่ถ้าฝึกฝนแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับ

 

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น