การพับกระดาษรูปดาวกระจาย (Origami Star)

การพับกระดาษรูปดาวกระจาย

Easy Origami Star

ภาพประกอบการพับกระดาษรูปดาวกระจาย (Star Origami - スターの折り紙) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Easy Origami Star )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สองมิติ (2D – 二次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษรูปดาวกระจาย (Easy Origami Star – スターの折り紙)

การพับกระดาษรูปดาวกระจาย ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มต้นจากการใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส ใช้ไม้บรรทัดวัดเพื่อสร้างรอยพับแบ่งเป็นสามส่วนตามรูป

 2. หลังจากนั้นพับครึ่ง ในมุมทะแยง แล้วคลายออกทั้งสองด้าน

 3. พับจากมุม มาจรดที่จุดตัดตามรูป

 4. ทำอย่างเดียวกัน กับมุมตรงข้าม จะได้รอยพับตามที่แสดงในรูป

 5. จากนั้น พับมุมอีกด้านหนึ่ง ในแบบเดิม

 6. ทำให้ครบทั้งสี่ด้าน แล้วคลายออก จะได้เป็นรอยพับสี่เหลี่ยมตรงกลาง ตามที่แสดงในรูป

 7. พับด้านซ้านของกระดาษเข้ามาตามรอยที่ทำไว้ตามรูป

 8. ดึงมุมกระดาษลงมา

 9. จะได้เป็นสี่เหลี่ยนมคางหมูตามรูป

 10. ดึงมุมตามรูปขึ้น

 11. ทำแฉกที่สองของดาว

 12. พับด้านล่างขึ้นมา

 13. แกะแผ่นนอกออกจากแผ่นในแล้วขยายออกในแนวเฉียงตามรูป

 14. จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 15. พับแฉกสุดท้ายของดาวลงมา

 16. ดาวกระดาษหลังจากพับเสร็จ

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น