การพับกระดาษเป็นรูปแรด (Origami Rhino)

การพับกระดาษเป็นรูปแรด

Origami Rhino Tutorial

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปแรด (Origami Rhino) - รูปที่ 1

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปแรด (Origami Rhino) - รูปที่ 2
ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นรูปแรด (Origami Rhino) - รูปที่ 3

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Rhino Tutorial )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นรูปแรด (Origami Rhino Tutorial – 折り紙 サイ)

การพับกระดาษอันนี้ จะเป็นวิธีพับกระดาษรูปแรดครับ (Origami Rhino) จริงๆแล้วถึงแม้ขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อย แต่ก็เป็นการพับกระดาษง่ายๆ ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากนัก กระดาษที่ใช้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสมาคราฐาน กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษสีหน้าเดียว โดยจะใช้ได้ที่ประมาณ 5×5 นิ้วขึ้นไป แต่ถ้าพับเก่งแล้วก็ใช้เล็กๆกว่านั้นไ้ด้ครับ

การพับกระดาษเป็นรูปแรด ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มต้นจากการใช้กระดาษโอริกามิสี่เหลี่ยม หงายด้านที่ไม่มีสีขึ้น พับขอบแนวตั้งจากด้านข้างทั้งสองด้านเข้ามาจรดกันที่กึ่งกลาง

 2. ต่อจากนั้นให้สร้างรอยพับครึ่งในแนวระนาบ ตามภาพ

 3. ใช้รอบพับครึ่งที่สร้างเอาไว้เป็นตำแหน่งอ้างอิง เพื่อแบ่งครึ่งกระดาษส่วนล่างอีกครั้ง

 4. ขั้นต่อไปให้พับมุมกระดาษทางซ้ายและขวาล่างเข้ามาจรดกันที่กึ่งกลางตามภาพ

 5. เสร็จแล้วให้ดันและเปิดกระดาษออกเพื่อจีบให้เป็นสามเหลี่ยม

 6. ทำในลักษณะดังรูป

 7. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 8. ขั้นต่อไปให้พับปลายด้านบนของสามเหลี่ยมด้านซ้ายลงมาตามรูป

 9. พับปลายที่เกินมาทางขวากลับไปทางเดิม

 10. ทำแบบเดียวกันกับอีกด้าน

 11. ขั้นต่อไปให้พับกระดาษทั้งสองด้านของขอบล่าง ว้ายและขวา เข้ามาจรดกันที่กึ่งกลางตามภาพ

 12. จากนั้นให้จุดจรดของขอบกระดาษเป็นตำแหน่งอ้างอิง ตามที่แสดงในรูป สร้างรอยพับแนวขวาง

 13. ใช้รอยพับที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่แล้วเป็นจุดอ้างอิง แบ่งครึ่งกระดาษในแนวเดียวกันของส่วนที่เหลือ

 14. จากนั้นที่เส้นแบ้งครึ่ง พับครึ่งปลายกระดาษเข้ามาอีกทีหนึ่ง ให้สังเกตุเส้น A และ B เอาไว้

 15. ให้เปิดปลายแหลมของกระดาษออก แล้วพับทบ โดยสร้างรอยพับระหว่างเส้น A และ B จากนั้นพับทบเข้ามาตามภาพ

 16. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้พลิกกระดาษ

 17. จากนั้นให้พับขอบด้านล่างสองข้างเข้ามาจรดกันที่ตรงกลางตามรูป

 18. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 19. ขั้นต่อไปจะต้องเปิดกระดาษออกแล้วใช้นิ้วดันไปตามลูกศร

 20. จากนั้นรีดกระดาษลงให้เรียบ

 21. ทำแบบเดียวกันทั้งสองด้าน ดูให้กระดาษอยู่ในแนวตั้งฉาก

 22. ขั้นต่อไปให้พับปลายแหลมในรูปที่ทางด้านขวาของภาพ ตามรอยที่แสดง

 23. เสร็จแล้วให้ใช้รอยพับเดิม พับขอบกลับเข้ามา

 24. จะพบว่ามีส่วนที่พลิกอยู่เล็กน้อยในรูป ให้รีดลงไปตามแนวที่แสดงในภาพ ให้กระดาษเรียบ ทำแบบเดียวกันทั้งสองทาง

 25. ขั้นต่อไปให้พับปลายแหลมด้านขวาของภาพเข้ามาประมาณสัดส่วนเท่าที่แสดงในรูป

 26. จากนั้นจะพับกระดาษทบกันอีกครั้ง ตรงตำแหน่งที่แสดงในภาพ

 27. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ขั้นตอนต่อไปให้พับกระดาษแบ่งกึ่งกลาง

 28. จะได้ตามภาพ ให้ดึงส่วนปลายแหลมที่พับเข้ามาขึ้นให้เป็นนอแรด แล้วกดส่วนหัวลงเล็กน้อย

 29. ขั้นตอนสุดท้ายให้กดกระดาษในบริเวณตามภาพให้จมลงไปเพื่อให้ขอบมนขึ้น

 30. เสร็จขั้นตอนทั้งหมดของการพับกระดาษเป็นรูปแรด

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น