การพับกระดาษเป็นดอกบัวแบบแยกประกอบส่วน (Modular Origami Lotus)

การพับกระดาษเป็นดอกบัวแบบแยกประกอบส่วน

Modular Origami Lotus

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นดอกบัวแบบแยกประกอบส่วน - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Modular Origami Lotus )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle – 長方形)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นดอกบัวแบบแยกประกอบส่วน (Modular Origami Lotus)

การพับกระดาษเป็นดอกบัวแบบแยกประกอบส่วน ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การทำดอกบัวด้วยวิธีแยกประกอบส่วนจะใช้กระดาษทั้งหมด 12 แผ่น เป็นสีสำหรับกลีบบัว 8 แผ่น และสีสำหรับกลีบนอกของบัวอีก 4 แผ่น

 2. กระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่วนความยาวประมาณสองเท่าของความกว้าง

 3. เริ่มต้นทำการพับกลีบบัวด้วยการพับครึ่งกระดาษทางขนานตามด้านยาว

 4. จากนั้นพับมุมทั้งสี่ด้านเข้ามาจรดกันที่เส้นกลางตามรูป

 5. พับขอบทั้งสองข้างเข้ามาจรดกันที่เส้นกลาง

 6. จากนั้นพับครึ่งไปทางด้านหลังให้ได้ตามรูป

 7. เมื่อทำเสร็จแล้วให้พับเอาไว้ จากนั้นทำกระดาษสำหรับกลีบบัวในแบบเดียวกันอย่างนี้

 8. ทำจนครบ 8 ใบ

 9. จากนั้นให้เริ่มทำในส่วนของกลีบนอกของดอกบัว เริ่มต้นให้พับครึ่งตามยาวเหมือนเดิม

 10. พับมุมทั้งสี่ด้านเข้ามาจรดที่กึ่งกลาง

 11. พับขอบเข้ามาเหมือนกับตอนพับกลีบบัว

 12. พับครึ่ง แต่สำหรับในส่วนกลีบนอก ให้พับเข้าใน คนละทางกับกลีบใน ให้ได้ตามรูป

 13. ทำให้ครบทั้งสี่ใบ

 14. จากนั้นให้นำกลีบนอกหนึ่งใบและกลีบในสองใบของบัวมาซ้อนกันตามรูป

 15. จัดกระดาษให้เสมอกัน

 16. ทำแบบนี้จนครบกระดาษทั้งหมด จากนั้นเอามาซ้อนกันทั้งหมดแล้วเอาเชือกรัดตรงกลางเอาไว้

 17. ขยายกลีบบัวออกมาให้ได้เป็น 8 แฉกตามรูป

 18. จากนั้นเริ่มจีบกลีบดอกบัวขึ้นมาตามภาพ

 19. การจีบเพื่อกลับกระดาษให้ตั้งขึ้นมา ให้ระวังอย่าให้กระดาษยับ หรือฉีก

 20. เวลาตั้งกลีบบัว ให้ทำทีละสี่ทิศถือเป็นหนึ่งชั้น จากนั้นค่อยๆทำต่ออีกสีทิศและไล่ออกไปเรื่อยๆ

 21. เมื่อทำกลีบดอกบัวเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ตามภาพ

 22. หลังจากนั้นจะเริ่มทำการจีบกลีบนอกของดอกบัว

 23. ให้พับกลับออกมาแต่ให้กลับเล็กน้อยแค่ส่วนปลายพอให้กลีบนอกแบนค่อนข้างขนาน

 24. ทำให้ครบทั้ง 8 ใบ

 25. ก็จะได้ดอกบัวที่เสร็จสมบูรณ์

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น