การพับกระดาษเป็นกล่องรูปหัวใจแบบของโรบินเกลน (Origami Heart Shape Box)

การพับกระดาษเป็นกล่องของขวัญรูปหัวใจแบบของโรบิน เกลน

Origami Heart Shape Box

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นกล่องรูปหัวใจ (Heart Shape Box Origami) แบบของโรบิน เกลน - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Heart Shape Box )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สอง – สามมิติ (2D-3D – 二/三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นกล่องของขวัญรูปหัวใจแบบของโรบิน เกลน (Origami Heart Shape Box – ハート風の箱 折り紙)

การพับกระดาษเป็นกล่องของขวัญรูปหัวใจแบบของโรบิน เกลน ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับกล่องรูปหัวใจจะใช้กระดาษขนาด A4 เต็มแผ่น

 2. พับครึ่งกระดาษในทางยาวตามรูป

 3. ตัดกระดาษออกเป็นสองส่วน เพื่อใช้ทำเป็นฝากล่องและฐานกล่อง

 4. เลือกกระดาษมาแผ่นหนึ่งเพื่อทำการพับเป็นฐานกล่อง

 5. หันด้านที่ไม่มีลายขึ้น

 6. พับครึ่งกระดาษด้านยาว

 7. จากนั้นพับครึ่งอีกทีตามรูป

 8. คลี่กระดาษออก

 9. พับกระดาษที่มุมขวาเข้ามาให้แนบกับรอยพับกลางกระดาษที่ทำเอาไว้

 10. จากนั้นพับกระดาษแนวขนานด้านขวาเข้ามาให้เท่ากับแนวมุมสามเหลี่ยมที่พับไว้

 11. คลี่กระดาษออก

 12. พับกระดาษกลับเข้ามาโดยไม่ต้องพับมุม

 13. กดกระดาษที่มุมตามรูป ดันกระดาษเข้ามาที่ขอบ

 14. ทำให้มุมจรดกันกับขอบกระดาษ

 15. รีดกระดาษให้เรียบ

 16. พับขอบด้านบนลงมาตามรูป

 17. ดันกระดาษขึ้นไปตามรูป

 18. พับกระดาษไปตามรูปให้รอยพับแนบกับขอบกระดาษของแนวพับด้านล่างตามรูป

 19. รีดให้เรียบจะได้ตามรูป

 20. กดกระดาษส่วนบนให้เข้ามา โดยให้ทำให้กลายเป็นสามเหลี่ยมตั้งฉาก

 21. เมื่อได้ตั้งฉากตามรูป ให้เอากระดาษส่วนที่เกินพับแนบเข้าไปซ่อนข้างใน

 22. จะได้ตามภาพ

 23. จากนั้นให้จับกระดาษส่วนที่แนบข้างไต้กับแผ่นหน้าเอาไว้อย่าให้แยกจากกัน ใช้นิ้วดันระหว่างสามเหลี่ยมให้เปิดออก ตามรูป

 24. พลิกกระดาษเปิดและพลิกขึ้น

 25. พับขึ้นไปจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผื่นผ้าดังรูป

 26. พับสี่เหลี่ยมลงมา

 27. จากนั้นพับย้อนออกไปทางด้านหลัง

 28. รีดกระดาษให้เรียบ

 29. พับครึ่งกระดาษทางยาวตามรูป

 30. จับให้พอดีกัน

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2 3 4 5

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น