รูปพื้นหลังและลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (Free Scrapbook Digital Paper)

รูปพื้นหลังและลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (141003-wordless-free-scrapbook-digital-paper)

ภาพพื้นหลัง และรูปพื้นหลังสวยๆ สำหรับทำลายกระดาษ หรือทำเป็นวอลล์เปเปอร์ รูปที่ 1 ลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (Free Scrapbook Digital Paper)

ภาพพื้นหลัง และรูปพื้นหลังสวยๆ สำหรับทำลายกระดาษ หรือทำเป็นวอลล์เปเปอร์ รูปที่ 2ลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (Free Scrapbook Digital Paper)
ภาพพื้นหลัง และรูปพื้นหลังสวยๆ สำหรับทำลายกระดาษ หรือทำเป็นวอลล์เปเปอร์ รูปที่ 3ลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (Free Scrapbook Digital Paper)
ภาพพื้นหลัง และรูปพื้นหลังสวยๆ สำหรับทำลายกระดาษ หรือทำเป็นวอลล์เปเปอร์ รูปที่ 4ภาพประกอบรูปกล่องของขวัญ ภาพที่ 4 สำหรับบทความเรื่องมาทำกล่องของขวัญกันเถอะ (Present box diy)
ภาพพื้นหลัง และรูปพื้นหลังสวยๆ สำหรับทำลายกระดาษ หรือทำเป็นวอลล์เปเปอร์ รูปที่ 5ลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (Free Scrapbook Digital Paper)

รูปพื้นหลังและลายกระดาษฟรี 141003-Wordless (141003-wordless-free-scrapbook-digital-paper)

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ – รูปพื้นหลังและลายกระดาษฟรี 141003-Wordless เป็น ภาพพื้นหลัง และรูปพื้นหลังสวยๆ สำหรับนำไปพิมพ์เพื่อใช้สำหรับการพับโอริกามิ การทำ papercraft, การทำ paper model แบบสามมิติ(3D) ต่างๆ ใช้เป็น วอลล์เปเปอร์ หรือทำงานศิลปะอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

Download Free Patterned Digital Scrapbook Paper (PDF))

Our digital scrapbooking papers can be printed for scrapbooking, papercrafting or card making. Each of assorted printable digital scrapbooking papers below comes as A4 300 DPI Digital Paper (PDF), they can be print on standard inkjet printer.Those digital paper are free for you to use both personally AND commercially!

. To download free version of this digital scrapbook paper pack, please click on download links below, which will open a new windows and then wait for the blue “DOWNLOAD” button.

ภาพพื้นหลัง กราฟฟิค ลายกระดาษ ต่างๆ สามารถนำไปพิมพ์บนกระดาษการ์ดแล้วนำมาทำเป็นกล่องของขวัญแบบต่างๆได้ ดาวน์โหลดแบบทำกล่องของขวัญและวิธีการทำกล่องของขวัญแบบต่างๆได้ที่นี่-> วิธีทำกล่องของขวัญแบบต่างๆ ( Present Box Papercraft – DIY : Download Template Here)

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น