วิธีทำโมเดลกระดาษช้างอ้วน (Fat Elephant Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษช้างอ้วน

Fat Elephant Papercraft Model

코끼리 | 종이 공예

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

ควรใช้กระดาษที่มีความหนาประมาณ 160 grams ขึ้นไป

Finished Dimension of this 3D paper model – ขนาดของโมเดลเมื่อทำเสร็จแล้ว

สูง 12 เซ็นติเมตร กว้าง 17.8 เซ็นติเมตร หนา 20.1 เซ็นติเมตร (H120 W178 D201)

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ปานกลาง (Intermediate – 中間の) Score : 47.25

วิธีทำโมเดลกระดาษช้างอ้วน (Fat Elephant Papercraft Model – 코끼리 | 종이 공예)

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น