การพับกระดาษเป็นดอกไม้แปดกลีบอย่างง่าย (Origami Eight Pedal Flower)

การพับกระดาษเป็นดอกไม้แปดกลีบอย่างง่าย

Origami Eight Pedal Flower

ภาพประกอบวิธีพับกระดาษเป็นดอกไม้แปดกลีบอย่างง่าย - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Eight Pedal Flower )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นดอกไม้แปดกลีบอย่างง่าย (Origami Eight Pedal Flower – 花 折り紙)

การพับกระดาษเป็นดอกไม้แปดกลีบอย่างง่าย ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มต้นใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส กระดาษที่เหมาะกับการพับควรเป็นกระดาษค่อนข้างบาง ขนาดประมาณ 6 นิ้วขึ้นไป

 2. พับครึ่งกระดาษด้านทะแยงแล้วคลี่ออก

 3. พับครึ่งด้านขนานแล้วคลี่ออก

 4. จีบกระดาษตามรอยพับเข้ามาตามรูป ให้ด้านที่เป็นสีของกระดาษอยู่ข้างใน

 5. ให้จับด้านที่เป็นปลายเปิดตั้งขึ้น แล้วพับขอบเข้ามาบรรจบกันที่กึ่งกลาง

 6. รีดให้เรียบ

 7. ทำอย่างนี้ให้ครบทุกด้าน จะได้ดังรูป

 8. จากนั้นคลี่ออก ใช้มือจับด้านแต่ละด้าน แล้วใช้รอยพับที่ทำไว้ เปิดกระดาษขยายออกมาตามรอยพับ

 9. เมื่อเปิดออกมาแล้วก็รีดกระดาษลงไปให้เรียบ

 10. ทำอย่างนี้ให้ครบทุกด้าน

 11. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ดังภาพ ให้จับปลายสามเหลี่ยมด้านบนพับลงมาให้เสมอกับมุม

 12. รีดให้เรียบแล้วทำให้หมดทุกมุม

 13. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 14. ให้พับทบครึ่ง ดังรูป

 15. จากนั้นพับมุมกระดาษด้านขาวลงมาขนานกับด้านสี โดยให้พับกินพอดีกับขอบสีที่พับไว้ตามรูป

 16. จากนั้นใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับที่ก้านที่พับไว้ และกลีบแรก กดเอาไว้ตามรูป

 17. จับกลีบที่เหลือพลิกออกตามภาพ อย่าปล่อยมือที่จับกลีบแรกกับก้านเอาไว้ พลิกกลีบที่เหลือจนกระดาษที่ก้านม้วนทับกลับไป

 18. จะได้มุมกระดาษแยกออกมาเป็นแปดแฉกตามรูป จากนั้นให้จัดกลีบแต่ละกลีบ

 19. เมื่อทำเสร็จจะได้ดอกไม้แปดกลีบที่เสร็จสมบูรณ์ตามภาพ

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น