การพับกระดาษเป็นนกเค้าแมว (Origami Owl)

  1. จากนั้นพับครึ่งของส่วนที่จีบเข้ามารีดให้เป็นรอยคมชัด

  2. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

  3. จากนั้นจับกระดาษที่จีบไว้ใส่เข้าไปในช่องข้างๆตามรูป ลำตัวของนกเค้าแมวจะถูกบีบให้บวมออกมา

  4. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

  5. รีดหางนงเค้าแมวที่ทำไว้ให้เรียบ

  6. เมื่อทำเสร็จสมบูรณ์จะได้กระดาษพับเป็นรูปนกเค้าแมวที่เสร็จสมบูรณ์

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น