การพับกระดาษเป็นนกเค้าแมว (Origami Owl)

การพับกระดาษเป็นนกเค้าแมว

Origami Owl

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นนกเค้าแมว (Origami Owl - フクロウ 折り紙) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Owl )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สอง – สามมิติ (2D-3D – 二/三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นนกเค้าแมว (Origami Owl – フクロウ 折り紙)

การพับกระดาษเป็นนกเค้าแมว ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มจากการใช้กระดาษรูปสามเหลี่ยมจตุรัส

 2. นำมาพับครึ่งในมุมทะแยงทั้งสองทางแล้วคลี่ออก จากนั้นใช้ด้านที่ไม่มีลาย พับมุมสองมุมเข้าหากันที่กึ่งกลางตามรูป

 3. จากนั้นคลี่ที่พับออก แล้วพับมุมบนลงมา ให้ตรงกับขอบตามรูปแล้วคลี่ออกเหมือนกัน

 4. จากนั้นพับมุมบนลงมาใหม่ ให้เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของที่พับไว้เดิม จากนั้นพับมุมลางขึ้นไปจรดกับมุมบน ตามรูป

 5. คลี่กระดาษออก แล้วพับมุมล่างขึ้นไปใหม่ ให้ตรงกับรอยพับครั้งที่แล้วตามรูป

 6. เปิดรอยที่พับออก พลิกกระดาษ

 7. พับมุมล่างกลับขึ้นไปใหม่ตามรอยเดิม แล้วพับมุมข้างๆไปด้านหลังตามรอยที่ทำไว้

 8. พับมุมบนลงมาด้านหน้า คลี่ออก พลิกกระดาษ

 9. พับมุมบนลงมาอีกครั้งในอีกด้านหนึ่ง จะได้ตามรูป จากนั้นที่ปลายด้านล่างให้จับมุมกระดาษดันเปิดออก ให้เฉียงตรงกับรอยพับ

 10. ทำทั้งสองข้าง

 11. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ตามรูป

 12. จากนั้นดันกระดาษขึ้นข้างหนึ่งแล้วดันอีกข้างเข้ามาตามรูป

 13. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 14. จะได้จีบเข้ามาเป็นจตุรัสตรงกลางตามรูป

 15. พับมุมบนลงมาตรงกับรอยพับแล้วรีดกระดาษแค่เฉพาะตรงรอยพับตรงกลางแล้วคลี่ออก

 16. พับมุมบนกลับไปด้านหลังตรงรอยที่กรีดกระดาษไว้เมื่อกี้

 17. พับกระดาษลงมาทางเฉียงตามรูป

 18. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 19. เปิดกระดาษด้านบนขึ้น

 20. จับกลีบด้านบนดันเข้าไปในขอบตามรูป

 21. ดันขึ้นไปจนสุด

 22. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ตามภาพ ทำอย่างเดียวกันทั้งสองด้าน

 23. จากนั้นพับปลายด้านบนลงมา

 24. พับกระดาษตรงมุมข้างๆในรูปสอดเข้าไปตามภาพ

 25. พยายามทำให้กระดาษด้านที่เป็นสีถูกพับเป็นมุมสามเหลี่ยมพอดี

 26. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

 27. จากนั้นสอดกระดาษมุมด้านหน้าเข้าไปข้างไต้ให้เหลือจงอยปากนกเค้าแมวเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า

 28. เมื่อทำเสร็จจะได้ตามรูป

 29. จากนั้นจับขอบข้างล่างรีดเข้าหากันให้รอยคมชัดตามรูป

 30. ทำอย่างเดียวกันทั้งสองข้าง

อ่านต่อหน้า 2

หน้า: 1 2

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น