การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก (Origami Bulldog Bookmark)

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก

Origami Bulldog Bookmark

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก (Origami Bulldog Bookmark) - รูปที่ 1

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก (Origami Bulldog Bookmark) - รูปที่ 2

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Bulldog Bookmark )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สองมิติ (2D – 二次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก (Origami Bulldog Bookmark)

แวะเอาวิธีพับกระดาษง่ายๆมาโพสจะได้ไม่เงียบหายไปนานครับ เป็นวิธีการพับที่คั่นหนังสือเป็นรูปหมาบูลด็อก ใช้กระดาษขนาดประมาณ 4×4 นิ้วขึ้นไปครับ พับค่อนข้างง่าย มีขั้นตอนสุดท้ายที่เอาแผ่นด้านหลังพับสอดกลับลงไป จะปล่อยเอาไว้ก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆ จะได้คั่นง่ายๆครับ

การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มต้นจะใช้กระดาษสี่เหลั่ยมจตุรัส เราจะหันด้านที่เป็นสีขึ้นมา สร้างรอยพับตามรูป

 2. ขั้นตอนต่อไปจะพลิกกระดาษกลับไปทางด้านที่ีไม่มีสี

 3. จากนั้นพับตามรอยในภาพ ให้พับเฉพาะกระดาษแผ่นบน ปบ่อนให้ปลายกระดาษที่อยู่ด้านล่างเปิดออกมา

 4. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้พับครึ่ง ตามรอยพับที่แสดงในภาพ

 5. จากนั้นพับเฉพาะกระดาษแผ่นหน้าขึ้นไปตามรอยพับที่แสดงในภาพ

 6. เสร็จแล้วให้สร้างรอยพับตามภาพ

 7. ตามรูปจะเป็นการสร้างรอยพับในส่วนด้านซ้าย เสร็จแล้วก็ให้คลี่ออก

 8. สร้างรอยพับในส่วนด้านขวา เสร็จแล้วก็ให้คลี่กระดาษออกเช่นกัน

 9. ใช้รอยพับที่สร้างขึ้น จีบกระดาษเข้ามาหากัน

 10. จากนั้นกดส่วนปลายลงมา จะได้เ)็นจมูกของหมาบูลด็อก

 11. พับส่วนจมูกตามภาพ

 12. จะได้ดังภาพ

 13. เมื่อได้เป็นลักษณะดังรูป ให้พับส่วนปลายของจมูกลงมาจรดที่ตรงกลาง

 14. เสร็จแล้วให้พลิกกระดาษลงมา

 15. ที่ส่วนปลายด้านบนของจมูก ให้พับกลับไปด้านหลังตามภาพ

 16. ขั้นตอนต่อไปให้สร้างรอยพับตามที่แสดงในภาพ เพื่อให้เป็นรอยหยักของหน้าผาก

 17. พับขอบซ้ายขวาของรอยหยักลงมาเป็นคิ้วและตา พับส่วนหูลงมา

 18. จากนั้นเอาปลายแผ่นล่างพับสอดเข้าไปข้างไต้

 19. เสร็จขั้นตอนทั้งหมดของการพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือรูปหมาบูลด็อก

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น