วิธีทำโมเดลกระดาษคุกกี้รัน คุกกี้รสเมฆ (Cookie Run Cloud Cookie Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษคุกกี้รัน คุกกี้รสเมฆ

Cookie Run Cloud Cookie Papercraft Model

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 1 วิธีทำโมเดลกระดาษคุกกี้รัน คุกกี้รสเมฆ (Cookie Run Cloud Cookie Papercraft Model)

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 2 วิธีทำโมเดลกระดาษคุกกี้รัน คุกกี้รสเมฆ (Cookie Run Cloud Cookie Papercraft Model)
3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

ควรใช้กระดาษหนาอย่างน้อย 160 grams สำหรับตัวคุกกี้รัน และใช้หนา 240 grams ขึ้นไป สำหรับฐาน

Finished Dimension of this 3D paper model – ขนาดของโมเดลเมื่อทำเสร็จแล้ว

สูง 21 เซ็นติเมตร กว้าง 13.1 เซ็นติเมตร หนา 10.3 เซ็นติเมตร (H210W131D103)

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ปานกลาง ค่อนข้างยาก (High-Intermediate – Hi-中間の) Score : 86.81

วิธีทำโมเดลกระดาษคุกกี้รัน คุกกี้รสเมฆ (Cookie Run Cloud Cookie Papercraft Model)

คุกกี้รันตัวต่อไป ย้อนกลับมาตัวแรกๆบ้างครับ กับวิธีทำโมเดลกระดาษคุกกี้รัน คุกกี้รสเมฆ (Cookie Run Cloud Cookie Papercraft Model) วิธีทำตัวนี้จะยากอยู่ตอนต่อส่วนหัว กับแขนสองข้างที่ต่อนข้างมีเหลี่ยมเยอะ แล้วก็เล็กๆด้วย ขั้นตอนวิธีทำคร่าวๆตามนี้ครับ

1. เริ่มจากชิ้น A1 + A2 จากนั้น C1 -> A1 (เอาชิ้น C1 มาติดกัน A1)
2. B4 -> (A1 + A2)
3. B5 -> (A1 + A2)
4. C2 -> C1
5. C3 -> C2
6. ส่วนของแขนขวา C9 -> C10, C5 -> C4, C7 -> C6, C6 -> C5, C8 -> (C7 + C6), (C9 + C10) -> C8
7. ส่วนของแขนซ้าย C12 -> C11, C13 -> C12, C14 -> C13
8. ส่วนขา B6 -> C16, C7 -> C16
9. ส่วนลำตัว – แขนขวา -> C15, แขนซ้าย -> C15, C15 -> C3, C16 -> C15
10. ติดกาวเข้ากับฐาน (D1, D2, D3)

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น