การพับกระดาษรูปหัวใจคู่ (Origami Double Heart)

การพับกระดาษรูปหัวใจคู่

Origami Double Heart

ภาพประกอบการพับกระดาษรูปหัวใจคู่ (Origami Double Heart) - รูปที่ 1

ภาพประกอบ - รูปที่ 2

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Double Heart )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สองมิติ (2D – 二次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษรูปหัวใจคู่ (Origami Double Heart – ダブルハート 折り紙)

การพับหัวใจแบบหัวใจคู่ ความจริงแล้ว วิธีพับหัวใจคู่ นี้ไม่ได้พับยากเลยครับ การพับกระดาษมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจากการพับหัวใจธรรมดานิดเดียว เพัยงแต่จะมีส่วนแตกต่องอยู่ตรงที่จะต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยมผื่นผ้า ไม่ใช่กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส และจะต้องมีสัดส่วน 2:1 เท่านั้น ขนาดก็ควรจะมีความใหญ่พอสมควร ผมมีลายกระดาษที่ใช้ในรูปไว้ให้ดาวน์โหลดไปพิมพ์ได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ

การพับกระดาษรูปหัวใจคู่ ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับกระดาษรูปหัวใจคู้ จะต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งขนาดจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจตุรัสพอดี หรืออยู่ในสัดส่วน 2:1 และจะต้องใช้กระดาษที่มีลายทั้งสองด้าน

 2. วางกระดาษในแนวยาว จากนั้นพับครึ่ง

 3. พับมุมบนขวาและซ้าย เข้ามาจรดกันตรงกลาง

 4. ขั้นตอนต่อไปของการพับหัวใจคู่ จะเป็นการพับขอบด้านสั้น เข้ามาจรดกันตรงกลาง ตามที่แสดงในรูป พับเสร็จแล้วให้คลี่ออก

 5. เมื่อเสร็จแล้วจะได้รอยพับตามรูป

 6. พลิกรอยพับทางซ้ายมือที่แสดงในรูป พับกลับไปทางด้านหลังแทน

 7. จากนั้นให้พับมุมกระดาษทั้งสี่ด้านเข้ามาจรดกันตรงกลางของด้านสั้น ตามรูป

 8. ขั้นตอนต่อไปพับด้านยาวที่อยู่ด้านบนและล่าง เข้ามาจรดกันตรงกลาง

 9. คลี่ปลายทางด้านซ้านของกระดาษออก

 10. ขั้นตอนต่อไป เราจะทำรอยพับที่มุมกระดาษในแนวทะแยง ตามที่แสดงในรูป

 11. สร้างรอยพับที่มุมล่าง

 12. สร้างรอยพับที่มุมบน

 13. เมื่อสร้างรอยพับดังกล่าวแล้ว ให้พับกระดาษคืนเหมือนเดิม

 14. ใช้รอยพับที่สร้างขึ้นมาใหม่ในการพับมุมทางด้านซ้าย ตามรูป ส่วนทางด้านขวา ให้พับตามที่แสดงในภาพ

 15. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้พับครึ่งกระดาษในแนวยาว ไปทางด้านหลัง

 16. พับปลายทางด้านซ้ายให้ตั้งขึ้น

 17. จากนั้นเปิดกระดาษออกตามภาพ

 18. พลิกลงมา จะได้ดังรูป ซึ่งส่วนนี้จะเป็นหัวใจคู่ทางด้านซ้าย

 19. พับปลายทางด้านขวามือเข้ามา ทำในแบบเดียวกันด้านซ้ายที่ทำไปแล้ว

 20. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ขั้นตอนต่อไปของวิธีพับหัวใจคู่ ให้ทำการพลิกกระดาษ

 21. ที่ด้านหลังของกระดาษ ให้พับขอบบนลงมา ตามที่แสดงในรูป

 22. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 23. จากนั้นพลิกกระดาษขอบในลงมา ตามที่แสดงในรูป

 24. พับกระดาษแล้วจับปลายของกระดาษพับลงให้เรียบ

 25. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 26. พับกระดาษตามแนวพับ ดังที่แสดงในรูป

 27. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ตามที่แสดงในรูป ขั้นต่อไปจะต้องพับปลายแหลมลงงมาดังที่แสดงในภาพ

 28. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ขั้นตอนต่อไปให้พลิกกระดาษ

 29. พับหัวใจกระดาษคู่ ขั้นตอนสุดท้ายให้จับหัวใจสองข้าวเอียงเข้าหากันเล็กน้อย แล้วกดกระดาษให้เรียบ

 30. เสร็จขั้นตอนทั้งหมดของวิธีพับกระดาษรูปหัวใจคู่จะได้ตามภาพ

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น