การพับกระดาษเป็นผีเสื้อแบบง่าย (Easy Origami Butterfly)

การพับกระดาษเป็นผีเสื้อแบบง่าย

Easy Origami Butterfly

ภาพประกอบการพับกระดาษเป็นผีเสื้อแบบง่าย (Easy Origami Butterfly - 蝶 折り紙) - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Easy Origami Butterfly )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นผีเสื้อแบบง่าย (Easy Origami Butterfly – 蝶 折り紙)

วิธีการพับผีเสื้อแบบง่ายๆครับ จริงๆแล้วการพับผีเสื้อนี้มีวิธีพับเป็นร้อยๆแบบเลย จะลงวิธีพับผีเสื้ออย่างเดียวไปอีกทั้งเดือนยังได้ แต่อันนี้เป็นแบบพับผีเสื้อที่น่าจะง่ายที่สุดแล้ว ถ้าใครอยากจะลองหัดพับก็ลองอันนี้ก่อนได้ครับ จริงๆแล้วแบบพับอันนี้ก็ออกมาสวยเหมือนกัน ถ้าเลือกกระดาษที่ลายสวยๆมาพับ

การพับกระดาษเป็นผีเสื้อแบบง่าย ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มต้นจากการใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมาพับในแนวทะแยง รีดให้เป็นรอยแล้วคลี่ออก

 2. พับครึ่งกระดาษในแนวขนานทั้งสองทาง รีดให้เรียบแล้วคลี่ออก

 3. พับมุมกระดาษทั้งสี่ด้านเข้ามาหากันที่จุดกึ่งกลางกระดาษ

 4. พลิกกระดาษไปทางด้านหลัง จากนั้นพับมุมกระดาษทั้งสี่ด้านเข้ามาหากันที่จุดกึ่งกลางกระดาษอีกครั้ง

 5. เมื่อพับเสร็จเรียบร้อยให้รีดให้เรียบจากนั้นคลี่ออก

 6. จะได้กระดาษที่มีรอบพับตามรูป

 7. พับขอบด้านข้างกระดาษเข้ามาที่กึ่งกลาง

 8. จากนั้นที่ปลายกระดาษให้พับเข้ามาตามรอบพับที่ทำไว้ตามรูป

 9. ดึงกระดาษเข้ามาช้าๆ ระวังอย่าให้ยับ

 10. จะได้ตามรูป ให้ทำทั้งสองด้าน

 11. เมื่อทำเสร็จแล้วให้รีดให้เรียบ

 12. จากนั้นพับครึ่ง

 13. พับปลายทั้งสองด้านลงมาจะได้ตามรูป

 14. พับขอบข้างๆเข้ามาเล็กน้อย ตามรูป

 15. เสร็จแล้วให้พับครึ่ง

 16. พับขอบด้านซ้ายเข้ามาเล็กน้อย รีดให้เรียบ

 17. เปิดกระดาษแผ่นบนออก

 18. จับทรงกระดาษให้เป็นรูปร่างตามภาพ

 19. พลิกกลับ จะได้ผีเสื้อกระดาษที่เสร็จสมบูรณ์

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น