การพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน) (Origami Rose – Evi Binzinger)

การพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน)

Origami Rose – Evi Binzinger

ภาพประกอบสอนวิธีพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน) (Origami Rose - Evi Binzinger) - รูปที่ 1

ภาพประกอบสอนวิธีพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน) (Origami Rose - Evi Binzinger) - รูปที่ 2
ภาพประกอบสอนวิธีพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน) (Origami Rose - Evi Binzinger) - รูปที่ 3

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Rose – Evi Binzinger )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

การพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน) (Origami Rose – Evi Binzinger)

วิธีการพับดอกกุหลาบมีอยู่หลายแบบ แบบนี้เป็นวิธีที่ใช้การพับต่อมาจากการทำกังหัน ซึ่งผู้ที่คิดขึ้นมาชื่อว่า Evi Binzinger ครับ การพับดอกกุหลาบแบบนี้จะง่ายกว่าการพับดอกกุหลาบแบบดั้งเดิม จะได้ดอกกุหลาบที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน แต่จะแบนกว่า ที่จริงก็จะเหมาะกับการเอาไว้ติดกล่องของขวัญก็ได้ครับ การพับทำได้ไม่ยาก แล้วก็ได้ออกมาสวยใช้ได้ แต่มีข้อแม้อยู่แค่ว่าการพับควรจะใช้กระดาษสีสองหน้า ถ้าใช้กระดาษหน้าเดียวจะไม่สวยเท่าไหร่ ขนาดกระดาษที่ใช้ก็ไม่ต้องใหญ่มาก เพราะพับไม่กี่ทบ ใช้ประมาณ 6×6 นิ้วก็น่าจะพอดี ในขั้นตอนสุดท้ายของการพับ ที่จะต้องทำการบิดขอบกระดาษเพื่อให้เป็นกลีบของกุหลาบ จะทำได้สองแบบคือพับตรงๆ หรือใช้วิธีม้วนกระดาษให้งอ ซึ่งก็จะได้ดอกกุหลาบออกมาไม่เหมือนกัน แล้วแต่ความชอบครับ

การพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบ (แบบฐานกังหัน) ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. การพับดอกกุหลาบแบบนี้ควรจะใช้กระดาษสีสองหน้า ขนาดที่ใช้ตั้งแต่ 6x6 นิ้วขึ้นไป

 2. ขั้นตอนแรก พับในแนวทะแยงและแนวขนานทั้งหมดทุกแนว จะได้รอยพับออกมาดังรูป

 3. ขั้นตอนต่อไป พับขอบแต่ละด้านเข้าไปจรดที่กลางกระดาษ จะได้รอยพับตามรูป

 4. ทำซ้ำอีกครั้ง โดยพับครึ่งหนึ่งของการพับครั้งที่แล้ว ทำให้ครบทั้งสี่ด้านของกระดาษ

 5. จากนั้นใช้รอยพับที่ทำไว้ จีบมุมประดาษทั้งสี่มุม เพื่อทำฐานกังหัน

 6. พลิกกระดาษตามทิศลูกศร

 7. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ฐานกังหัน ดังที่แสดงในรูป ให้ทิศการหมุนของกังหันเป็นตามที่แสดงในภาพ

 8. รีดกระดาษให้เรียบ

 9. ที่มุมด้านบนขวา พับขอบกระดาษจากตรงกลางพลิกไปข้างบน พร้อมๆกับขอบอีกด้านพลิกไปทางขวา พับครึ่งแถบกระดาษ โดยใชรอยพับที่ทำเอาไว้ก่อนแล้ว ที่มุมซึ่งวงเอาไว้ในรูป ให้พับเป็นแนวเฉียง

 10. ทำต่อในแบบเดียวกันที่มุมอื่นๆ

 11. เมื่อทำครบทั้งสี่มุม จะได้ดังรูป ขั้นตอนต่อไปให้พับมุมบนซ้ายและขวาลงมาตามรอยที่แสดงในรูป

 12. เสร็จแล้วให้พับปลายแหลมลงมา รีดรอยพับให้ชัด

 13. จากนั้นคลี่ออก

 14. ทำให้ครบทั้งสี่มุม

 15. ขึ้นตอนต่อไป จะต้องทำเอาปลายที่ยื่นออกมา สอดเข้าไประหว่างกระดาษของอีกข้างหนึ่ง ตามรูป

 16. จับกระดาษให้สอดโดยด้านของกระดาษแนบพอดี

 17. ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

 18. เมื่อทำเสร็จแล้ว จะได้ดังรูป

 19. ที่ขอบซึ่งเป็นกลีบของดอกกุหลาบในแต่ละด้าน ดังที่แสดงในรูป จะเห็นว่ากระดาษมีซ้อนกันสองแผ่น ให้ดึงลงมาแผ่นหนึ่ง

 20. เอานิวกดให้กระดาษแนบ

 21. ทำให้ครบทั้งสี่ด้าน

 22. จากนั้นเราจะทำการพับมุมของกระดาษตามที่แสดงในรูป ในขั้นนี้จะสามารถทำได้สองแบบคือพับแนวทะแยงของขอบ หรือใช้วิธีการบิดกระดาษให้งอลง ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้ดอกกุหลายแบบไหน (ในรูปจะเป็นการบิดขอบกระดาษ)

 23. ขั้นต่อไป จะทำการบิดกระดาษ หรือพับขอบกระดาษอีกแถบหนึ่ง ตามที่แสดงในรูป

 24. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ใช้ปลายปากกาหรีอปากคีบ จัดกระดาษที่อยู่ด้านใน ให้บิดเป็นกังหัน

 25. เสร็จขั้นตอนทั้งหมดของการพับกระดาษเป็นรูปดอกกุหลาบแบบฐานกังหัน

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น