วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตาคุกกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่ (LINE Cookie Run Hero Cookie Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตาคุกกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่

LINE Cookie Run Hero Cookie Papercraft Model

LINEクッキーラン ヒーロー味クッキー 紙模型

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 1 วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตาคุกกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่ (LINE Cookie Run Hero Cookie Papercraft Model) ภาพที่ 1

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 2 วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตาคุกกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่ (LINE Cookie Run Hero Cookie Papercraft Model) ภาพที่ 2
3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 3 วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตาคุกกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่ (LINE Cookie Run Hero Cookie Papercraft Model) ภาพที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

ควรใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 220 grams ขึ้นไป

Finished Dimension of this 3D paper model – ขนาดของโมเดลเมื่อทำเสร็จแล้ว

สูง 17.6 cm กว้าง 14.0 cm หนา 9.3 cm (H176W140D93)

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตาคุกกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่ (LINE Cookie Run Hero Cookie Papercraft Model – LINEクッキーラン ヒーロー味クッキー 紙模型)

ดาวน์โหลดแบบทำโมเดลกระดาษฟรี

Download free 3D paper model template

ดาวน์โหลดแบบทำโมเดล (แบบเก่า)

ดาวน์โหลดโมเดล (PDO) – Download Template (PDO)
ดาวน์โหลดโมเดล (PDF แบบพิมพ์ด้านเดียว)- Download Template (PDF Single)
ดาวน์โหลดโมเดล (PDF แบบพิมพ์สองด้าน) – Download Template (PDF Duplex)

ดาวน์โหลดแบบทำโมเดล (แบบใหม่)

ดาวน์โหลดโมเดล (PDO) – Download Template (PDO)
ดาวน์โหลดโมเดล (PDF แบบพิมพ์ด้านเดียว) – Download Template (PDF Single)
ดาวน์โหลดโมเดล (PDF แบบพิมพ์สองด้าน) – Download Template (PDF Duplex)

การประกอบโมเดลกระดาษ ขั้นตอนการทำ สามารถทำตามรูปด้านล่าง

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

รูปแสดงขั้นตอนการประกอบโมเดล

Papercraft Model Assembly Instructions

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย

 1. โมเดลคุกกี้รัน ตัวฮีโร่ จะประกอบยากกว่าตัวอื่นอยู่บ้าง แต่ก็แค่ในบางจุดเท่านั้น เริ่มตัว จากตัวแบบ จะมีตัวเลขกำกับไว้ให้ ว่าส่วนไหน จะต้องไปต่อกับส่วนใหน เพื่อช่วยให้ประกอบได้ง่ายขึ้น

 2. การประกอบให้เริ่มจากส่วนนี้ก่อน เอาออกมาแล้วพับตามรอย จากนั้นติดกาวในส่วนขอบบริเวณคอของคุกกี้ฮีโร่

 3. ถ้าพลิกดูด้านหลังจะได้ตามรูป

 4. ชิ้นต่อไป ชิ้นนี้จะมีส่วนครึ่งวงกลม ที่จะต้องเอามาติดกัน ให้ดูตัวเลขกำกับแล้วติดกาว ส่วนนี้ใช้กาวแท่งในการติด

 5. เมื่อเสร็จแล้วให้วางพักเอาไว้

 6. ชิ้นต่อไปของโมเดล จะเป็นชิ้นตามที่แสดงในรูป

 7. นำมาพับตามรอยที่กำหนดไว้ จากนั้นติดกาว ดูขอบที่จะต้องต่อกันตามตัวเลขที่กำกับไว้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ตามภาพเล็ก ส่วนนี้ใช้กาวแท่งในการประกอบ

 8. จากนั้นจะทำชิ้นส่วนที่เป็นแขนก้านหน้าของคุกกี้ฮีโร่

 9. นำมาพับตามรอย รอยประจะพับลอ ส่วนรอยประเส้นยาวสลับจุด จะพับพลิกขึ้น

 10. จากนั้นติดกาวให้เรียบร้อย จะได้ดังรูป ส่วนนี้ใช้กาวแท่งในการติด

 11. ชิ้นส่วนต่อไปที่จะต้องทำ จะเป็นสองชิ้นตามรูป

 12. เมื่อเอามาพับตามรอยพับแล้ว ให้เอามาประกอบเข้าด้วยกัน ดูตัวเลขที่กำกับเอาไว้ ในการระบุว่าจะเอาส่วนใหนต่อกับส่วนไหน

 13. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป การประกอบ ใช้กาวแท่งในการติด ส่วนนี้จะเป็นส่วนขาของตุ้กตาคุกกี้ฮีโร่

 14. ชิ้นต่อไป จะแสดงตามรูป ชิ้นนี้ก็ทำเหมือนกับชิ้นอื่นๆ เอามาพับตามรอย แล้วติดกาว โดยดูตัวเลขประกอบ

 15. ชิ้นต่อไปจะเป็นส่วนของแขนด้านหลังที่ยกขึ้น ของตุ้กตาคุกกี้รสฮีโร่ ส่วนนี้เมื่อตัดออกมาแล้ว พับตามรอยที่กำหนด

 16. จากนั้นนำไปประกอบกับชิ้นส่วนที่ทำไว้แล้ว (ชิ้นที่เป็นเส้นยาวๆ) การประกอบให้ค่อยๆติดบริเวณที่ขอบสำหรับติดกาวเป็นชิ้นเล็กๆก่อน

 17. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 18. ขั้นต่อไป ให้เอาสองชิ้นส่วน ที่ทำเอาไว้ก่อนแล้ว คือส่วนของแขนด้านหน้า กับส่วนของตัว คุกกี้รสฮีโร่ เอามาประกอบเข้าด้วยกัน การประกอบใช้กาวแท่งธรรมดาได้

 19. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 20. ขั้นต่อไปเอาชิ้นส่วนที่เป็นขาด้านหลังที่เราประกอบเอาไว้แล้ว มาต่อเข้ากับลำตัว ตามที่แสดงในภาพ ชิ้นส่วนนี้อาจจะใช้กาวยางแทน จะช่วยเนื่องจากการติด จะเป็นการประกอบส่วนที่เล็กๆและค่อนข้างงอ ก็จะสามารถติดได้ง่ายขึ้น

 21. เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 22. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกอบสองชิ้นที่แสดงในภาพ

 23. เสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้วางพักไว้

 24. ขั้นต่อไปให้เอาชิ้นหลังมาประกอบเข้ากับลำตัว

 25. เมื่อเสร็จแล้วให้เอาชิ้นที่พักไว้ในขั้นตอนที่แล้วมาประกอบ ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายของตัวตุ้กตาคุ้กกี้รสฮีโร่ การประกอบจะยากนิดนึง ในส่วนที่ลูกศรสีขาวชี้ อาจจะต้องใช้อุปกรณ์พวกที่คีบช่วย เนื่องจากการติดจะต้องติดในช่องแคบๆ ส่วนนี้ให้ใช้กาวแท่งประกอบ อีกส่วนหนึ่ง เป็นจุดที่ลูกศรสีน้ำเงินชี้ ส่วนนี้จะมีรอบพับที่เล็ก แล้วก็ต้องติดให้แน่นก่อนที่จะไปติดส่วนอื่นด้านล่าง ส่วนนี้ให้ใช้กาวยางในการประกอบ

 26. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ดังรูป เป็นส่วนตัวของตุ้กตาคุกกี้รัน รสฮีโร่ ทั้งหมด

 27. ขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบส่วนฐาน

 28. จะมีช่องสำหรับนำเอาโมเดลตุ้กตามายึดติด ให้เอาตัวตุ้กตามาวางให้ตรงจากนั้นเอากาวทายึดขอบกระดาษเข้ากับด้านในของช่องบนตัวตุ้กตา ควรใช้กาวยางในการทำขั้นตอนนี้

 29. เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะเป็นอันสร็จขั้นตอนทั้งหมดในการทำตุ้กตาคุ้กกี้รัน คุกกี้รสฮีโร่

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

4 Responses

 1. Sirawit Tharana Sirawit Tharana พูดว่า:

  โหลดไฟล์ไม่ได้อะครับ

 2. Mookeep Blog Mookeep Blog พูดว่า:

  เดี๋ยวแก้ให้นะครับ

 3. kob JC พูดว่า:

  เก่งจัง ครับ ^_^

 4. sharp พูดว่า:

  เวลาปริ้นทำไงให้มันมีรอยประให้เราออกมาด้วยอะคะ

แสดงความคิดเห็น