วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตา คุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้ รัน (LINE Cookie Run – Zombie Cookie Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตา คุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้ รัน

LINE Cookie Run Zombie Cookie Papercraft Model

ゾンビ味クッキー 紙モデル

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 1 โมเดลกระดาษคุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้ รัน (LINE Cookie Run Zombie Cookie Papercraft Model)

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 2 โมเดลกระดาษคุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้ รัน (LINE Cookie Run Zombie Cookie Papercraft Model)
3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 3 โมเดลกระดาษคุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้ รัน (LINE Cookie Run Zombie Cookie Papercraft Model)

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

กระดาษที่ใช้ทำควรมีความหนาอย่างน้อย 200 grams

Finished Dimension of this 3D paper model – ขนาดของโมเดลเมื่อทำเสร็จแล้ว

สูง 15 cm, กว้าง 15 cm และ ลึก 8 cm

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

วิธีทำโมเดลกระดาษตุ้กตา คุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้ รัน (LINE Cookie Run Zombie Cookie Papercraft Model – ゾンビ味クッキー 紙モデル)

สำหรับโมเดลกระดาษตัวต่อไป เป็นการทำตุ้กตาคุกกี้รสซอมบี้ จากเกมส์คุกกี้รัน (LINE Cookie Run – Zombie Cookie Papercraft Model – ゾンビ味クッキー 紙モデル) ครับ วิธีการประกอบโมเดลกระดาษตัวนี้ผมลงเอาไว้ให้อย่างค่อนข้างละเอียดแล้วในรูปด้านล่าง สำหรับคนที่จะประกอบตัวนี้ จะมีส่วนที่ประกอบยากอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นกระดูกที่ตัว คุกกี้รสซอมบี้ถืออยู่ ซึ่งจะเล็กมากๆ เวลาประกอบต้องระวัง แล้วก็ใจเย็นๆนิดนึง ถ้าจะมีอุปกรณ์พวกที่คีบเล็กๆช่วยก็จะทำให้ง่ายขึ้น กับอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนที่ประกอบปิดแผ่นด้านหลัง ของโมเดล อันนี้ก็ต้องค่อยๆทำเหมือนกัน เพราะจะติดให้เรียบได้ยาก การประกอบตัวนี้จะใช้กาวแท่งกับกาวยาง จะใช้กาวยางเฉพาะในส่วนที่ต้องการใช้กระดาษติดแน่นๆทันที ก็จะมีส่วนที่เป็นการติดกระดูกตอนประกอบแผ่นหลัง แล้วก็ตอนที่ยึดโมเดลเข้ากับฐาน

การประกอบโมเดลกระดาษ ขั้นตอนการทำ สามารถทำตามรูปด้านล่าง

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

รูปแสดงขั้นตอนการประกอบโมเดล

Papercraft Model Assembly Instructions

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย

 1. วิธีประกอบ เราจะเริ่มจากส่วนหัว ให้เริ่มจากชิ้นส่วนสองชิ้น ตามรูป

 2. นำมาติดกาวเข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากตำแหน่งที่แสดงในรูป การประกอบส่วนนี้ใช้กาวแท่ง

 3. เมื่อทำเสร็จแล้ว จะได้ดังรูป ให้พักเอาไว้

 4. ขั้นตอนต่อไปจะทำในส่วนแขนขวาของคุกกี้ซอมบี้ ใช้ชิ้นส่วนดังรูป

 5. นำมาพับตามรอยที่กำหนดในแบบ ติดกาวเข้าด้วยกันให้มีรูปทรงดังรูป

 6. ชิ้นส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของกระดูกที่คุกกี้ซอมบี้ถืออยู่

 7. นำมาประกอบเข้าด้วยกัน ส่วนนี้จะเล็กมา ต้องติดอย่างระมัดระวัง

 8. เสร็จแล้วให้นำกระดูกที่ทำไว้ มาประกบเข้ากับแผ่นที่เป็นส่วนลำตัว ในรูป

 9. ส่วนนี้ก็จะค่อนข้างเล็ก ให้ประกบอย่างระมัดระวัง

 10. ชิ้นส่วนต่อไปให้ทำกระดูกอีกด้านหนึ่ง จะมีสามชิ้น ชิ้นส่วนนี้จะเล็กมาๆและเป็นขั้นตอนที่ประกอบยากที่สุด ขั้นตอนหนึ่งของการทำโมเดลคุกกี้รสซอมบี้ ให้ค่อยๆทำ สำหรับตอนที่ปิดแผ่นหลัง อาจจะเปลี่ยนไปใช้กาวยาง อาจจะติดได้ง่ายขึ้น

 11. เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 12. ให้นำมาติดเข้ากับชิ้นส่วนของแขนขวา ตามที่แสดงในภาพ

 13. เสร็จแล้ว จะได้ดังรูป

 14. ต่อไปเราจะทำชิ้นส่วนสองชิ้น ที่จะเป็นฝั่งของแขนซ้ายของคุกกี้รัน ซอมบี้

 15. นำมาประกบกัน

 16. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 17. ต่อไปจะเป็นชิ้นของระหว่าวขา

 18. นำมาพับตามรอย

 19. จากนั้นนำไปติดเข้ากับแผ่นที่เป็นส่วนลำตัว ขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกัน เพราะชิ้นส่วนค่อนข้างเล็ก

 20. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เอาแขนซ้ายที่ทำไว้ประกบเข้ามา

 21. แล้วจึงต่อด้วยแขนขวา

 22. เมื่อประกบทั้งสองส่วนแล้ว ก็จะได้ดังรูป

 23. ต่อจากนั้นจึงนำส่วนหัวของ คุกกี้รัน ซอมบี้ มาต่อเข้ากับลำตัว

 24. จะได้ดังรูป

 25. ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการนำแผ่นที่เป็นด้านหลังมาประกบปิด ขั้นตอนนี้ถ้าใช้กาวที่แห้งช้า อย่างเช่นกาวแท่ง ให้ค่อยๆติดไปทีละแถบ ถ้ารับติดจะทำให้ไม่ตรง การติดควรจะติดจากด้านบนของตัว คุกกี้รัน ซอมบี้ ลงมา

 26. จากนั้นจะเหลือในส่วนของฐาน

 27. ประกอบส่วนฐานขึ้นมาตามรูป

 28. จากนั้นให้นำตัวโมเดลคุกกี้รัน ซอมบี้ มาประกบเข้ากับฐาน ขั้นตอนนี้ ควรใช้กาวยาง

 29. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

 30. ในขั้นตอนสุดท้าย ให้นำเอาส่วนสมอง แล้วก็เขาแหลมๆสามอัน มาติดกาวเข้าไปที่ส่วนหัวของซอมบี้ ดังรูป ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนทั้งหมด ของการทำโมเดลกระดาษ คุกกี้รัน คุกกี้รสซอมบี้

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น