การพับกระดาษเป็นรูปนกยูง (Origami Peacock)

การพับกระดาษเป็นรูปนกยูง

Origami Peacock

ภาพประกอบ - รูปที่ 1

ข้อมูลแบบพับกระดาษ ( Origami Peacock )


สัดส่วนของกระดาษที่ใช้พับ (Paper ratio) : กระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square – 広場)
รูปทรงของโอริงามิที่ได้ (Dimension) : สามมิติ (3D – 三次元の)
ความยากง่ายของการพับ (Folding Difficulty): ง่าย (Beginner – 簡単に)

การพับกระดาษเป็นรูปนกยูง (Origami Peacock – ピーコックの折り紙)

การพับกระดาษเป็นรูปนกยูง ขั้นตอนการพับ สามารถทำตามรูป และวีดีโอตัวอย่าง ด้านล่าง

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (Origami Folding Instruction)

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย
วิธีการอ่าน ให้ดูทีละขั้นตอน อ่านจากซ้ายไปขวา แล้วดูเลื่อนลงไปที่ละแถว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ กระดาษชนิดต่างๆที่ใช้ในการพับโอริกามิ รวมทั้งกระดาษลายโอริงามิ ถ้าไม่มี สามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไปพิมพ์เองได้ฟรีที่นี่ → ที่นี่

 1. เริ่มจากการใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส เราจะใช้กระดาษสีสองด้านในการพับ

 2. เริ่มจากการพับครึ่งในแนวทะแยง ตามรอยที่แสดงในภาพ พับแล้วคลี่ออก

 3. จากนั้นพลิกกระดาษ

 4. พับครึ่งในแนวขนาน ตามรอย แล้วคลี่ออก

 5. หมุนกระดาษ

 6. จากนั้นจีบกระดาษเข้ามาหากัน

 7. ขั้นตอนต่อไป ให้พับขอบกระดาษทางขวาเข้ามาตรงกลาง ตามที่แสดงในภาพ จากนั้นคลี่ออก

 8. จับกระดาษแผ่นที่พับตั้งขึ้น เอานิ้วสอดเข้าไประหว่างคู่กระดาษ แล้วกดลง

 9. จะได้ดังภาพ ขั้นตอนต่อไป ให้พับครึ่งทางขวา ตามที่แสดงในรูป สร้างรอยพับ แล้วคลี่ออก

 10. จับขอบกระดาษด้านขวาตั้งขึ้นมา จากนั้นทำเหมือนเดิม คือเอานิ้วสอดเข้าไประหว่างกระดาษแล้วกดลง

 11. พับขอบที่อยู่ด้านซ้านกลับไปทางขวา

 12. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ให้ทำเหมือนกันที่แผ่นทางขวา

 13. เมื่อทำครบทั้งสองข้างแล้ว จะได้ดังภาพ ให้พลิกส่วนด้านขวาเข้ามาทางซ้าย

 14. จากนั้นที่แผ่นต่อไป ให้ทำเหมื่อนกับขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง

 15. หลังจากเสร็จแล้ว ให้พลิกแผ่นที่ทำครั้งหลัง ไปทางขวา

 16. จะได้ดังภาพ ให้พลิกกระดาษ

 17. จากนั้นพับขอบด้านข้างทั้งสองข้างเข้ามาจรดกันที่ตรงกลาง

 18. พับปลายด้านบนลงมา สร้างรอยพับแล้วคลี่คืน

 19. คลี่กระดาษออก

 20. ใช้รอยพับที่ทำไว้ เปิดกระดาษออกตามภาพ

 21. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังรูป ขั้นตอนต่อไป ให้หมุนเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบน แล้วพลิกกระดาษ

 22. พับปิกด้านหน้าขึ้นไปข้างบน

 23. พับครึ่ง

 24. จากนั้นให้สร้างรอยพับตามรูป โดยการพับส่วนปลายด้านล่างขึ้นมาให้ตั้งฉาก

 25. พับพลิกกลับด้านใน (Inside Reverse Fold) ตามรอยที่ทำไว้

 26. พับทบขึ้นไปอีกทีหนึ่ง เพื่อสร้างรอยพับ

 27. จากนั้นทำการพับพลิกกลับด้านในอีกครั้ง ตามรอยที่ทำไว้

 28. สุดท้าย ให้พับพลิกกลับที่ปลายบนสุด ดังที่แสดงในรูป เพื่อเป็นส่วนหัวของนกยูง

 29. จับนกยูงตั้งขึ้นดังภาพ จากนั้นกางส่วนหางของนกยูงออก

 30. เสร็จขั้นตอนการพับนกยูง

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น