วิธีทำโมเดลกระดาษ ตุ้กตาไลน์ หมีบราวน์ ถือพลั่ว (LINE Brown Bear With Shovel Papercraft Model)

วิธีทำโมเดลกระดาษ ตุ้กตาไลน์ หมีบราวน์ ถือพลั่ว

Line Brown Bear With Shovel Papercraft Model

「シャベル」と「ブラウン」

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 1 วิธีทำโมเดลกระดาษ ตุ้กตาไลน์ หมีบราวน์ ถือพลั่ว (LINE Brown Bear With Shovel Papercraft Model)

3D Paper Model Instruction - ภาพประกอบการสอนทำของเล่นกระดาษภาพที่ 2 วิธีทำโมเดลกระดาษ ตุ้กตาไลน์ หมีบราวน์ ถือพลั่ว (LINE Brown Bear With Shovel Papercraft Model)

ข้อมูลเบื้องต้น (General Information)


Recommend paper weight for this 3D paper model – ความหนาของกระดาษที่ควรใช้

ควรใช้ตั้งแต่ 180 grams ขึ้นไป, ใช้กระดาษ 2 แผ่น

Finished Dimension of this 3D paper model – ขนาดของโมเดลเมื่อทำเสร็จแล้ว

สูง 18 cm, กว้าง 12 cm หนา 5.5 cm

Difficulty – ความยากง่ายของการประกอบ

ปานกลาง (Intermediate – 中間の)

วิธีทำโมเดลกระดาษ ตุ้กตาไลน์ หมีบราวน์ ถือพลั่ว (Line Brown Bear With Shovel Papercraft Model – 「シャベル」と「ブラウン」)

การประกอบโมเดลกระดาษ ขั้นตอนการทำ สามารถทำตามรูปด้านล่าง

อ่านพื้นฐานการประกอบโมเดลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโมเดลกระดาษแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ไม่เคยทำโมเดลกระดาษมาก่อน แนะนำให้ลองอ่างบทความตามลิงค์ข้างบนนี้ก่อนนะครับ

รูปแสดงขั้นตอนการประกอบโมเดล

Papercraft Model Assembly Instructions

คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำอธิบาย

 1. เริ่มต้น จัดการพิมพ์แบบกันออกมาก่อนเลย

 2. ขั้นตอนต่อไปก็ตัด

 3. เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มต้นทำจากสองชิ้นนี้ก่อน ส่วนนี้จะเป็นส่วนลำตัวของหมีบราวน์

 4. ใช้ปลายวงเวียน หรือของแหลมๆ กรีดไปตามรอย แล้วพับ ให้ได้รอยพับที่คม

 5. เสร็จแล้วนำมาประกอบกัน

 6. จะได้ดังรูป

 7. ขั้นตอนต่อไปจะทำที่ชิ้นตามรูป

 8. ชิ้นนี้จะประกอบ เข้ากับ ช่องเล็กๆ ระหว่างขา ของหมี ตามภาพ

 9. เมื่อประกอบเสร็จ จะได้ดังรูป ในส่วนนี้จะเล็กมาก การประกอบต้องค่อยๆติด และถ้ามีอุปกรณ์ อย่างเช่น คีมเล็กๆ คีมปลายแหลม ก็จะช่วยได้มาก

 10. ชิ้นต่อไปจะเป็นขิ้นยาว ตามรูป

 11. ชิ้นนี้จะใช้คู่กับอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะเป็นส่วน พลั่ว ของตุ้กตาหมีบราวน์

 12. การประกอบเริ่มต้นติดกาว โดยเริ่มจากขอบกระดาษ ที่แสดงในรูป ติดวนไปตามแบบพับ จนครบรอบ

 13. เมื่อทำเสร็จแล้ว จะได้ชิ้นส่วนดังรูป

 14. เราจะนำชิ้นส่วนนี้ ซึ่งเป็นพลั่วของตุ้กตาหมีบราวน์ เอามาประกอบเข้ากับส่วนลำตัว ตามที่แสดงในภาพ

 15. เมื่อประกอบเสร็จจะได้ดังรูป

 16. ขั้นตอนต่อไป จะใช้กระดาษตามที่แสดงในภาพ มาติดเข้าที่ลำตัวด้านขวา ที่ยังเหลือช่องว่างอยู่

 17. เมื่อติดเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 18. ขั้นตอนต่อมา เมื่อเราทำส่วนของลำตัวตุ้กตาหมีบราวน์เสร็จแล้ว ก็จะใช้ชิ้นส่วนในรูป ซึ่งจะเป็นส่วนหัวของหมี

 19. เราจะใช้ควบคู่กับส่วนที่เป็นหน้าของหมี

 20. การประกอบ ให้เริ่มจากส่วนที่เป็นหู ให้เอากระดาษแผ่นยาว มาพับ และงอ ตามรอยที่กำหนดไว้ จะเห็นโครงของหัวหมี ให้เริ่มประกอบจากหูขวา ตามภาพ

 21. ทำจนเสร็จจะได้ดังรูป

 22. จากนั้นให้นำส่วนหัวของหมีมาประกอบติดเข้ากับส่วนลำตัว

 23. ชิ้นส่วนต่อไปที่จะต้องทำ จะเป็นส่วนฐาน

 24. นำมาพับตามรอย แล้วขึ้นโครงให้เป็นฐานดังรูป

 25. จากนั้นนำเอาตัวของตุ้กตาหมีบราวน์ มาติดกาวเข้ากับส่วนฐาน

 26. ประกอบเข้าไปดังภาพ

 27. ขั้นตอนสุดท้าย จะใช้แผ่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นแผ่นหลังของตุ้กตาหมีบราวน์ นำมาติดกาวแล้วติดเข้าไป

 28. ส่วนนี้จะติดยากนิดนึง เพราะว่าจะมีรอยพับ และขอบเล็กๆน้อยๆ ค่อนข้างเยอะ ต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆประกอบไป

 29. เมื่อประกอบเสร็จแล้ว จะได้ตุ้กตาหมีบราวน์จาก LINE ที่เสร็จสมบูรณ์ตามรูป

MOOKEEP

We lov all kind of origami & papercrafts. Some papercraft models are our original design. U can dl diagram from our blog at mookeep.com. Cheer! :)

แสดงความคิดเห็น